tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Tướng đàn bà thế nào là oai nghiêm ?

Cập nhật : 05/07/2014
Ngồi đứng chẳng lệch Ø Nói năng chẳng phiến Ø Bụng dạ khoan đại Ø Vẻ mặt ôn hoà Ø Thấy sự vui chẳng mừng Ø Thấy sự khó chẳng lo

           Tướng đàn bà thế nào là oai nghiêm ?

Ø         Phàm đàn bà nhàn tịnh cung kính là nghiêm

Ø         Đoan chính trang trọng là oai, làm việc chân chính, khiến người xem thấy đều có vẻ sợ

Ø         Ngồi đứng chẳng lệch

Ø         Nói năng chẳng phiến

Ø         Bụng dạ khoan đại

Ø         Vẻ mặt ôn hoà

Ø         Thấy sự vui chẳng mừng

Ø         Thấy sự khó chẳng lo

Ø         Đó là đàn bà quí trong trần, ắt vì có con mà thọ phong Sắc.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®