tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Tay

Xem gút mắt ngón tay

Cập nhật : 05/07/2014
Hay cãi vã, đa sự, đa nghi, tự phụ. Nam giới sẽ gặp nhiều trở lực trong việc làm. Nếu nữ giới sẽ gặp nhiều hậu quả tai hại do tính kiêu hãnh của mình.

NHỮNG GÚT MẮT Ở NGÓN TAY

 Bàn tay có mắt gút 1:
 Hay cãi vã, đa sự, đa nghi, tự phụ.
Nam giới sẽ gặp nhiều trở lực trong việc làm. Nếu nữ giới sẽ gặp nhiều hậu quả tai hại do tính kiêu hãnh của mình.

Mắt gút thứ hai: Có óc thứ tự, tài ba, mưu trí dễ thành công.

Ở ngón vuông: người chính trực, cương nghị.

Ở ngón chè bè: Hay bênh kẻ yếu, sống chỉ vì lý tưởng.

Ở ngón nhọn: nổi tiếng văn chương mỹ thuật.

Ở ngón vuông: giỏi về thương trường, thành công về kinh tài.

Ở ngón chè bè: người hiền, nếu nữ giới gian truân.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®