tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Cha mẹ lâm chung

Cập nhật : 05/07/2014
Theo"Những phong tục tập quán của người Việt Nam".Lúc cha mẹ yếu gần mất “hấp hối” phải thay chỗ người nằm rước người lên nhà chính tẩm (nhà thờ) để đầu về đằng đông tỏ ra người “đắc kỳ tử” bảo cả nhà đều im không được nhộn nhạo, rồi sẽ hỏi người có dặn gì không

Cha mẹ lâm chung

Lúc cha mẹ yếu gần mất “hấp hối” phải thay chỗ người nằm rước người lên nhà chính tẩm (nhà thờ) để đầu về đằng đông tỏ ra người “đắc kỳ tử” bảo cả nhà đều im không được nhộn nhạo, rồi sẽ hỏi người có dặn gì không hễ người  nói gì thì biên lấy đặt tên hiệu cho người đàn ông thời đặt những chữ Trung chữ Trực đàn bà thời đặt những chữ Trinh chữ Thuận phải bảo rõ cho người biết, mặc áo mới cho người rồi lấy miếng bông để ngoài lỗ mũi người. Xem có còn hơi thở không nếu không thấy bông chuyển động nữa thì người đã tắt hơi rồi “tuyệt khí” bấy giờ lấy chiếc đũa ngáng vào miệng người để phạn hàm rồi giải chiếu xuống đất sẽ đặt người nằm xuống độ vài phút hấp lấy sinh khí đất hoạ may hồi chăng lại nưng người đặt lên giường bấy giờ mới chiêu hồn để hồn phách về nhập vào thân cũ.

Lúc chiêu hồn thì con giai trưởng hay con thứ cầm khăn hay áo người mất mặc thường leo lên mái nhà đằng trước mà đứng, tay tả cầm tà áo, tay hữu cầm xống áo, gọi tên họ người 3 lần thật to. Tục thường gọi rằng: Hú ba hồn bẩy vía. (Đàn bà chín vía) ông, “bà” ... ở đâu về mà nhập thân cụ, Ô hô ... Rồi cuộn áo lại đi xuống mái sau cầm áo ấy đắp lên mình người bấy giờ con giai con gái đều sổ tóc khoà oà lên cả.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®