tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Phạm hàm

Cập nhật : 05/07/2014
Phạm hàm là lúc bỏ tiền, gạo vào mồm lấy một dúm gạo nếp sát cho trắng, ba đồng tiền dán mài cho sáng, nhà giầu có lấy ba hạt vàng sống (kim sinh) chín hạt trai (bang châu) càng hay tang chủ

Phạm hàm

            Phạm hàm là lúc bỏ tiền, gạo vào mồm lấy một dúm gạo nếp sát cho trắng, ba đồng tiền dán mài cho sáng, nhà giầu có lấy ba hạt vàng sống (kim sinh) chín hạt trai (bang châu) càng hay tang chủ vào, người bà con giúp việc cùng vào tang chủ quỳ xuống khấn rằng:

Nay xin phạm hàm xin người nhận lấy cẩn cáo

(Tư thỉnh phạm hàm phục duy hàm nạp cẩn cáo)

            Rồi lễ một lễ đứng ngay lên, rồi tang chủ sang bên hữu sẽ mở tờ giấy đậy mặt một ít chỗ miệng người để hé răng ra, người trấp sự xướng:

Sơ phạm hàm.

Tang chủ lấy cái thìa xúc một ít gạo nếp rồi một đồng tiền hay một hạt vàng sống tra vào bên hữu miệng, người Trấp sự lại xướng.

Tái phạm hàm.

Tang chủ lại xúc gạo và tiền như trước, tra vào bên tả miệng người, trấp sự lại xướng;
              Tam phạm hàm.

Tang chủ lại xúc tiền gạo như trước, tra vào giữa miệng người xong rồi nắn hàm người lại cho kín đậy mặt người lại như trước bấy giờ cả nhà đều khóc liên thanh.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®