Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Nghi tiết tế phụ Nghi tiết tế phụ

Sau lễ tốt khốc rồi thì làm lễ tế phụ nghĩa là lễ tiên tổ rồi đem thần chủ cha (mẹ) mình vào từ đường, cha thời phụ theo cụ ông, mẹ thờ phụ theo cụ bà. Người chấp sự xướng: Tự lập Tham thần cúc cung bái, chủ nhân vào lễ bốn lễ

Xem thêm ...
Phụ tế văn Phụ tế văn

Than ôi! nước chảy từ nguồn, người sinh có tổ, nhân nay thần chủ tế phụ gia tiên, phả đề ngũ thế, tương truyền ghi tạc, ngàn thu không phai nét

Xem thêm ...
Lễ tiểu tường đại tường Lễ tiểu tường đại tường

Người mất chôn rồi, được một năm là lễ tiểu tường, được ba năm là lễ đại tường. Phép tế tiểu tường và đại tường cũng như tế tốt khốc vậy hom làm lễ tiểu tường thì rước thân chủ lên linh toạ

Xem thêm ...
Cáo thần chủ lên từ đường Cáo thần chủ lên từ đường

Chủ nhân với con cháu vào làm lễ từ đường rồi rước các thần vị ra để trên án, thay đổi chữa chữ tằng làm chữ cao chữ tổ làm chữ tằng, chữ khảo tỷ làm chữ tổ khảo tỷ, thay và viết xong chủ nhân mới rước thần

Xem thêm ...
Lễ đàm Lễ đàm

Lễ đại tường sau một tháng le nữa là lễ đàm. Làm lễ đàm thì chủ nhân mặc mũ áo đỏ quỳ trước ban thờ mà khấn rằng: Con định đến ngày ... tháng sau làm lễ đàm để thờ kính cha (mẹ) cẩn cáo

Xem thêm ...
Văn tế đàm Văn tế đàm

Hết ba tháng lẻ, bầy một lễ đàm, thế là đoạn tang, ba năm trọn hiếu, tế ba tuần rượu xin người chứng minh.

Xem thêm ...
Văn tế ngày giỗ Văn tế ngày giỗ

Than ôi, tháng lại ngày qua, thì giờ thấm thoát, lòng con khao khát, nhớ lúc nãy còn, công đức đầy non tơ tóc chưa hề báo đáp, nhân nay lễ thường sắp đất

Xem thêm ...
Cải táng (Cất mả) Cải táng (Cất mả)

Sách Dong hành biên phong thuỷ loại, chép rằng: Khi cất mộ thấy 3 điểm tốt ở huyệt thì đừng cất, lấp lại ngay: 1. Thấy hình như con rồng hay rắn nằm bó trên thây 2. Thấy như tơ hồng bó chặt quan tài

Xem thêm ...
Văn tế cải táng Văn tế cải táng

Than ôi, ba trăm sáu mươi nhăm ngày, thấm thoát tên hay không mấy chốc một năm mười hai tháng nhận được khi cải táng là ngày, nhớ công chín tháng hoài thai, ba năm bú mớm

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®