tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Sớ Tạ mộ

Cập nhật : 05/07/2014
Tiết sám tạ mộ phần điện yên long mạch cầu âm dương quân lợi sự kim thần tín chủ Cờ vi sớ hữu phần mộ

 

Sớ Tạ mộ

Thiên địa an bài cát trần phương ngung sinh hoan hỷ âm dương định vị dẫn lai mạch hướng dĩ phong long dục cầu mộ trạch điện yển tu chương

Thần linh bảo hựu

Viên hữu

Việt Nam

Thượng phung

Phật tiến cúng

Tiết ......sám tạ mộ phần điện yên long mạch cầu âm dương quân lợi sự kim thần tín chủ

Cờ vi sớ hữu phần mộ

Thiết khủng địa phương cấm kỵ hoặc hữu phạm thương huyến trạch u minh cát hung vị biện lự kỳ quật khai xuyên tạc xúc phạm tuyền đài cảm vị

Ký yên dương khiên mạc thức viên tư kiền tâm sám tạ khế thủ đầu thành cung cờ âm trạch dĩ an minh thứ bảo dương môn nhi cát khánh

Cấn thủ kim nguyệt cát nhật cẩn dĩ

Thượng tấu

Cung duy

Cẩn cụ sớ văn chí tâm

Đương cai bản sứ hậu thổ linh kỳ nguyên quận chúa tể tôn thần

Vị tiền

Ngũ phương long mạch thủ mộ sơn thần nhất thiết thị tùng bộ chúng

Án hạ

Cung vọng

Uy linh động thuỳ

Chứng giám

Phục nguyện

Thần kỳ điện vị thổ phủ hoàn phương sơn nhạc vượng khí dĩ tú trung điện mạch hồi nguyên nhi anh dục tứ phương bỉnh liệt bát hướng thu tàng

Tỷ chân linh

Hồn phách quân yên hoá sinh hàm toại vạn tội vạn xá bảo tử tôn vĩnh hưởng thọ khang nhất phúc nhất tăng tỷ dịch diệp dĩ di

Yến dực thực lại âm công chi mặc tướng ngưỡng bằng

Thần lực chi khuông phù đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ

Thiên vận niên nguyệt

 
Phục dĩ
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®