tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Cầu thi công danh đỗ đạt

Cập nhật : 05/07/2014
Học quán đạo chấn y trường ngưỡng hà Hồng ân phủ tư hậu đức đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ

 

Cầu thi công danh đỗ đạt

Phục dĩ

Y khoa dĩ đức hành vi đầu sự  nãi khả thành thích giáo dĩ kính thành vi bản cầu chi tất ứng cảm dĩ toại thông viên hữu

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật thánh hiền cúng đương thiên tiến lễ nguỵêt cầu ứng thi khoa trường đắc cử bản mệnh bình an diên sinh sự kim thần tín chủ

Thánh thính phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng thao sinh lậu quyển trộm nhập khoa trường tài năng kỳ tảo diệu ư đương thời danh vọng nhược phong đằng ư lai thế hạnh biển

Minh quân trọng đạo thánh chúa sùng y khẩn thiết khoa đầu ư đàn trung kỳ trợ quốc cứu dân ư thé thượng lự kỳ tài sơ học kém đức bạc phúc mỏng tài năng

Khúng vị hợp ư lão quan sĩ dư nhược dự đãng ư tiến ngưỡng bằng

Thánh lực phù thời tu nguyện

Thân lực ủng hộ do thị kim nguỵêt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật chi nghi cụ hữu sớ văn thượng tấu

Cung duy

Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát

Hồng liên toạ hạ

Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế

Ngọc bệ hạ

Vị tiền phục nguyện

Thiên cơ cảm ứng

Thánh đức phù thời tuất cập phàm tình doãn giai ngu khổn kỳ khoa thành ứng cử bảng nhã đề danh tích dĩ kim liên tảo thành thời trung trì cử danh phương

Học quán đạo chấn y trường ngưỡng hà

Hồng ân phủ tư hậu đức đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ

Thiên vận:niên..nhật...nguyệt......

 


Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®