Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thầy Trần ngọc Kiệm giảng 49 chưa qua 53 đã tới. Bài viết cho trang “Giải mã” báo Khoa học&Đời sống

49 chưa qua 53 đã tới. Bài viết cho trang “Giải mã” báo Khoa học&Đời sống 49 chưa qua 53 đã tới. Bài viết cho trang “Giải mã” báo Khoa học&Đời sống

Thậm chí Hạn sao Mộc đức, Thái dương.v.v. lại rất tốt nhưng mọi người vẫn gọi là Hạn. Nên mới có chuyện đầu năm nhiều người vất vả nhờ Thầy cậy Thợ cắt giải hết cả sao Tốt đi thì con gì Phúc nữa. Sao xấu (hung tinh,ác tinh..) thì mới cắt giải, nhương tinh(nhượng) chuyển đổi đi, còn Cát tinh ,sao tốt thì phải Nghênh tinh (đón rước về) thì mới tốt chứ.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®