tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Thân thể, mặt, mắt, răng, tóc

Cập nhật : 05/07/2014
Tự mình vận áo trắng, bị người ta mưu hại - Chải đầu, rửa mặt, trừ bỏ trăm lo - Mình lạy tôn trưởng, điềm đại cát xương - Nơi mình đổ mồ hôi, chủ về hung ác

  Mộng về: Thân thể, mặt, mắt, răng, tóc

 

Ø     Tự mình vận áo trắng, bị người ta mưu hại

Ø     Chải đầu, rửa mặt, trừ bỏ trăm lo

Ø     Mình lạy tôn trưởng, điềm đại cát xương

Ø     Nơi mình đổ mồ hôi, chủ về hung ác

Ø     Mình có bệnh, sâu bò ra, điềm được chức trọng

Ø     Nơi mình sâu bò, bệnh hoạn được an

Ø     Dây nhợ trói mình, điềm tốt trường thọ

Ø     Gông khoá tới mình, sẽ bị tật bệnh

Ø     Mình béo hay là gầy, đều là điềm xấu

Ø     Mặt đối với quan, chủ về đại cát

Ø     Trần mình không áo, điềm đại cát lợi

Ø     Đàn bà rẽ tóc, sẽ có tư tình

Ø     Đầu bạc, chủ về trường thọ đại cát

Ø     Đầu mọc đôi sừng, có sự cạnh tranh

Ø     Đầu trọc, tóc rụng, đều là sự hung

Ø     Mặt mọc mụn nhọt hay là nốt ruồi, chủ về điềm xấu của con

Ø     Tóc đầu tự nhiên rụng, lo về con cháu

Ø     Tóc đầu lại mọc, chủ về thọ trường

Ø     Gội đầu, tắm mình, điềm được thăng quan hay là trừ tật bệnh

Ø     Rửa tay, rửa chân, lo cũ trừ hết

Ø     Mặt soi gương: sáng là tốt, tối là xấu

Ø     Gương vỡ soi người, chủ về phân tán

Ø     Tay chân nung thũng, huyết chảy ra, điềm đại cát lợi

Ø     Hở đầu rẽ tóc, bị người âm hiểm mưu sâu

Ø     Rẽ tóc che mặt, việc quan tụng sẽ đến

Ø     Cắt gọt tóc đầu, trong nhà có sự hung

Ø     Lông mày cao tày người, lộc vị sẽ tới

Ø     Răng tự nhiên rụng đi, điềm xấu cha mẹ

Ø     Răng rụng lại mọc, con cháu hưng vượng

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®