tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai cung Đoài lấy gái cung ..................

Cập nhật : 05/07/2014
Nhật lạc non đoài sương sắp rơi Gặp nhau rồi cũng cách đôi nơi Nếu không khăn trắng cài lên tóc Thì khổ triền miên cả cuộc đời

8- Cung Đoài

 

* Trai cung Đoài lấy gái cung Đoài

Nhật lạc non đoài sương sắp rơi

Gặp nhau rồi cũng cách đôi nơi

Nếu không khăn trắng cài lên tóc

Thì khổ triền miên cả cuộc đời

* Trai cung Đoài lấy gái cung Càn

Đoài - Càn phúc đức lớn vô cùng

Kim thuỷ tương sanh được thuỷ chung

Con cháu sau này thành đại nghiệp

Trai hiền gái hiếu vẹn câu thề

* Trai cung Đoài lấy gái cung Khảm

Khảm - Đoài hoạ hại mà tương sanh

Gặp nhau phú quý vinh hoa lớn

Dầu không phú quý vinh hoa lớn

Cũng hưởng an khương con cháu vinh

* Trai cung Đoài lấy gái cung Cấn

Cháu quý con vinh phước đức nhàn

Diên niên ấy phước tự trời an

Đầu xanh yêu kính như đầu bạc

Không được giàu to cũng được

* Trai cung Đoài lấy gái cung Chấn

Mộc khắc Kim thương quá rõ ràng

Chấn - Đoài tương hợp khó bình an

Nếu không nghèo khổ nhiều đau bệnh

Ắt cũng chia ly người mỗi đường

* Trai cung Đoài lấy gái cung Tốn

Trái số nên không trọn nợ duyên

Hình Xung Lục Sát ở sao yên

Công danh tài lợi cầu không được

Tử biệt sanh ly con cháu phiền

* Trai cung Đoài lấy gái cung Ly

Mạ cha tang tóc con cháu buồn

Ngũ - Quỷ phạm thì giọt lệ tuôn

Đa sanh bệnh tật đa tai nạn

Vui ở buồn bay mỏng cánh chuồn

* Trai cung Đoài lấy gái cung Khôn

Trời đành cung số được Thiên - Y

Hợp mặt đủ đầy có thiếu chi

Nhà cửa đường hoàng vườn rộng đất

Cháu con vinh hiển mất ai bì

Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®