tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ

Cập nhật : 05/07/2014
- Gái tuổi Mão - Dậu Đại lợi ở tháng 1 - 7 Tiểu lợi ở 6 - 12 - Gái tuổi Thìn - Tuất Đại lợi ở tháng 4 - 10 Tiểu lợi ở 4 - 11

BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ


            - Gái Tý - Ngọ Đại lợi ở tháng 6 - 12 Tiểu lợi ở 1 - 7

            - Gái tuổi Sửu - Mùi Đại lợi ở tháng 5 - 11 Tiểu lợi ở 4 - 10

- Gái tuổi Dần - Thân Đại lợi ở tháng 2 - 8 Tiểu lợi ở 3 - 6

- Gái tuổi Mão - Dậu Đại lợi ở tháng 1 - 7 Tiểu lợi ở 6 - 12

- Gái tuổi Thìn - Tuất Đại lợi ở tháng 4 - 10 Tiểu lợi ở 4 - 11

- Gái tuổi Tỵ - Hợi phu chủ ở tháng 3 - 9 Tiểu lợi ở 2 - 8

- Gái tuổi Tỵ - Ngọ phu chủ ở tháng 4 - 10 thê chủ ở 5 - 11

- Gái tuổi Sửu - Mùi phu chủ ở tháng 1 - 7 thê chủ ở 6 - 11

- Gái tuổi Dần - Thân phu chủ ở tháng 6 - 12 thê chủ ở 1 - 7

- Gái tuổi Mão - Dậu phu chủ ở tháng 3 - 9 thê chủ ở 2 - 8

- Gái tuổi Thìn - Tuất phu chủ ở tháng 2 - 8 thê chủ ở 3 - 9

- Gái tuổi Tỵ - Hợi phu chủ ở tháng 5 - 11 thê chủ ở 4 - 10

- Gái tuổi Tỵ - Ngọ Công cô ở tháng 2 - 8 nhạc thân ở 3 - 9

- Gái tuổi Sửu - Mùi Công cô ở tháng 3 - 9 nhạc thân ở 2 - 8

- Gái tuổi Dần - Thân Công cô ở tháng 4 - 10 nhạc thân ở tháng 5 - 11

- Gái tuổi Mão - Dậu Công cô ở tháng 5 - 11 nhạc thân ở tháng 4 - 10

- Gái tuổi Thìn - Tuất Công cô ở tháng 6 - 12 nhạc thân ở tháng 1 - 7

- Gái tuổi Tỵ - Hợi Công cô ở tháng 1 - 7 nhạc thân ở tháng 6 - 12

Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®