Phép so tuổi Vợ Chồng

BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ

Cập nhật : 05/07/2014
- Gái tuổi Mão - Dậu Đại lợi ở tháng 1 - 7 Tiểu lợi ở 6 - 12 - Gái tuổi Thìn - Tuất Đại lợi ở tháng 4 - 10 Tiểu lợi ở 4 - 11

BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ


            - Gái Tý - Ngọ Đại lợi ở tháng 6 - 12 Tiểu lợi ở 1 - 7

            - Gái tuổi Sửu - Mùi Đại lợi ở tháng 5 - 11 Tiểu lợi ở 4 - 10

- Gái tuổi Dần - Thân Đại lợi ở tháng 2 - 8 Tiểu lợi ở 3 - 6

- Gái tuổi Mão - Dậu Đại lợi ở tháng 1 - 7 Tiểu lợi ở 6 - 12

- Gái tuổi Thìn - Tuất Đại lợi ở tháng 4 - 10 Tiểu lợi ở 4 - 11

- Gái tuổi Tỵ - Hợi phu chủ ở tháng 3 - 9 Tiểu lợi ở 2 - 8

- Gái tuổi Tỵ - Ngọ phu chủ ở tháng 4 - 10 thê chủ ở 5 - 11

- Gái tuổi Sửu - Mùi phu chủ ở tháng 1 - 7 thê chủ ở 6 - 11

- Gái tuổi Dần - Thân phu chủ ở tháng 6 - 12 thê chủ ở 1 - 7

- Gái tuổi Mão - Dậu phu chủ ở tháng 3 - 9 thê chủ ở 2 - 8

- Gái tuổi Thìn - Tuất phu chủ ở tháng 2 - 8 thê chủ ở 3 - 9

- Gái tuổi Tỵ - Hợi phu chủ ở tháng 5 - 11 thê chủ ở 4 - 10

- Gái tuổi Tỵ - Ngọ Công cô ở tháng 2 - 8 nhạc thân ở 3 - 9

- Gái tuổi Sửu - Mùi Công cô ở tháng 3 - 9 nhạc thân ở 2 - 8

- Gái tuổi Dần - Thân Công cô ở tháng 4 - 10 nhạc thân ở tháng 5 - 11

- Gái tuổi Mão - Dậu Công cô ở tháng 5 - 11 nhạc thân ở tháng 4 - 10

- Gái tuổi Thìn - Tuất Công cô ở tháng 6 - 12 nhạc thân ở tháng 1 - 7

- Gái tuổi Tỵ - Hợi Công cô ở tháng 1 - 7 nhạc thân ở tháng 6 - 12

Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
may photocopy

Máy photocopy việt hoàng

rang su

Với mong muốn được đưa đến các Phòng khám Nha khoa quản lý tốt nhất cô

làm răng

Làm răng sứ thẩm mỹ tại Nha khoa Family

BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: baolavansu@ymail.com hoặc tranngockiem57@gmail.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Ovem