tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Phép tính Hoang ốc:

Cập nhật : 05/07/2014
Cách tính Hoang Ốc&Kim lâu dùng tính tuổi khi mua đất,làm nhà,dọn văn phòng,cửa hàng,sửa chữa nhà cửa.v.v...

BÀN TAY HOANG ỐC VÀ KIM LÂU

Cách tính Hoang Ốc & Kim lâu dùng tính tuổi khi mua đất, làm nhà, dọn văn phòng, cửa hàng, sửa chữa nhà cửa.v.v...

Có tám tuổi không bị phạm cách tính này:

Tân Mùi, Nhâm Thân

Kỷ Sửu, Canh Dần

Tân Sửu, Nhâm Dần

Kỷ Mùi, Canh Thân

Phép tính Hoang ốc:

   Từ số hàng chục, đến số hàng đơn vị đều tính liên tiếp, thuận hành. Khởi 10 tại Nhất cát, 20 tại Nhì Nghi, 30 tại Tam Địa sát ,cứ hết số chục đến số lẻ, cho tới tuổi của người xem.

 

Những cung tốt: Nhất kiết, Nhị nghi, Tứ tấn tài

Nhũng cung xấu: Tam địa sát, Ngũ thụ tử, Lục hoang ốc

Nhất cát an cư thông vạn sự

Nhì Nghi tấn thất địa sinh tài

Tam Sát nhân do giai đắc bệnh

Tứ tấn tài Chi phúc lộc lai

Ngọ tử ly thân phỏng tử biệt

Lục ốc tạo gia bất khả thành.

Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®