tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Nhân chuyên - Trực tinh - Sát cống

Cập nhật : 05/07/2014
Đây là bộ sao rất tốt cho sự xây cất nhà cửa cách xem theo bảng lập thành sau đây.

 

Nhân chuyên - Trực tinh - Sát cống

 Đây là bộ sao rất tốt cho sự xây cất nhà cửa cách xem theo bảng lập thành sau đây.

Tháng giêng 4 - 7 và 10

Sao sát Cống ở những ngày Đinh Mão - Bính Tý - Ất Dậu - Giáp Ngọ - Quý Mão - Nhâm Tỵ và Tân Dậu.

Sao trực tinh ở những ngày: Mậu Thìn - Đinh Sửu - Bính Tuất - Ất Mùi - Giáp Thìn - Quý Sửu - Nhâm Tuất.

Sơn Nhân chuyên ở những ngày: Tân Mùi - Canh Thìn - Kỷ Sửu - Mậu Tuất - Đinh Mùi - Bính Thìn.

Tháng 2 - 5 - 8 và 11

Sao Sát cống ở những ngày: Bính Dần - Ất Hợi - Giáp Thân - Quý Tỵ - Nhâm Dần - Tân Hợi - Canh Thân.

Sao Trực tinh ở những ngày: Đinh Mão - Bính Tý - Ất Dậu - Giáp Ngọ - Quý Mão - Nhâm Tý - Tân Dậu.

Sao Nhân chuyên ở những ngày: Canh Ngọ - Kỷ Mão - Nhâm Tý - Đinh Dậu - Bính Ngọ - Ất Mão.

Tháng 3 - 6 - 9 và 12

Sao Sát cống ở những ngày: Ất Sửu - Giáp Tuất - Quý Mùi - Nhâm Thìn - Tân Sửu - Canh Tuất - Kỷ Mùi.

Sao Trực tinh ở những ngày: Bính Dần - Ất Hợi - Giáp Thân - Quý Tỵ - Nhâm Dần - Tân Mão - Canh Tân.

Sao Nhân chuyên ở những ngày: Kỷ Tỵ - Mậu Dần - Kỷ Hợi - Bính Thân - Ất Tỵ - Giáp Dần - Quý Hợi.

Đây là những ngày tốt cho việc cất nhà, muốn tìm những ngày này xin xem trong niên lịch hàng năm đều có ghi can chi mỗi ngày.

Nên chọn ngày bất tương

Ngày bất tương rất hợp cho mọi việc khởi đầu từ việc xây cất - cưới gả, về nhà mới v.v... người ta thích tìm cho được ngày bất tương. Sao là gọi là ngày bất tương mà lại tốt ?

Bất tương nghĩa là: không xung khắc sát phạt lẫn nhau. Bởi vì trong sự cơ vi huyền bí của vũ trụ hàng ngày âm tương là khắc sát về âm nữ, có ngày Dương Tương là khắc sát, về dương Nam, lại có ngày âm Dương cụ tương nghĩa là khắc sát cả nam và nữ vì thế có câu "Can chi ti hoà danh viết bất tương" nghĩa là ngày nào Can chi cũng hoà hợp không khắc sát thi mệnh danh là bất tương.

Lại cũng nói:

Âm tương nữ tử 
         Dương tương nam phong

Âm tương cụ tương 
         Nam nữ giai thương

Mậu Tý - Canh Dần - Tân Mão

Hai Ất Sửu - Bính Dần - Đinh Sửu - Bính Tuất

Mậu Dần - Kỷ Sửu - Mậu Tý - Canh Tuất

Ba Ất Sửu - Đinh Sửu - Kỷ Tỵ - Đinh Dậu

Âm dương bất tương 
          Toàn đắc cát xương

Dịch là:

Âm dương hại gái - Dương tương hại trai

Âm dương đều tương trai gái tổn thương

Âm dương bất tương, trai gái cát xương

Phép xem để tìm ngày bất tương:

Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®