tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Bảng lập thành Ngày bất tương

Cập nhật : 05/07/2014
Bính Dần - Đinh Mão - Bính Tý - Kỷ Mão Mậu Tý - Canh Dần - Tân Mão Hai Ất Sửu - Bính Dần - Đinh Sửu - Bính Tuất Mậu Dần - Kỷ Sửu - Mậu Tỵ - Canh Tuất Ba Ất Sửu - Đinh Sửu - Kỷ Tỵ - Đinh Dần

BẢNG LẬP THÀNH CAN CHI NGÀY BẤT TƯƠNG

Tháng

Ngày bất tương

Giêng

Bính Dần - Đinh Mão - Bính Tý - Kỷ Mão

Mậu Tý - Canh Dần - Tân Mão

Hai

Ất Sửu - Bính Dần - Đinh Sửu - Bính Tuất

Mậu Dần - Kỷ Sửu - Mậu Tỵ - Canh Tuất

Ba

Ất Sửu - Đinh Sửu - Kỷ Tỵ - Đinh Dần

Giáp Tý - Giáp Tuất - Bính Tý - Mậu Tý

Ất Dậu - Bính Thân - Mậu Tuất - Đinh Dậu

Năm

Kỷ Mùi - Mậu Thân - Bính Thân - Bính Tuất

Ất Mùi - Quý Dậu - Giáp Tuất - Giáp Thân - Ất Dậu

Sáu

Giáp Ngọ - Ất Mùi - Ất Dậu - Nhâm Tuất

Giáp Thân - Nhâm Ngọ - Quý Mùi - Quý Dậu

Nhâm Thân - Giáp Tuất

Bảy

Giáp Thân - Quý Mùi - Nhâm Thân - Quý Dậu

Ất Dậu - Ất Mùi - Kỷ Mùi - Quý Tỵ

Ất Tỵ - Giáp Tuất

Tám

Nhâm Ngọ - Quý Mùi - Mậu Ngọ - Tân Tỵ

Giáp Ngọ - Giáp Thìn - Nhâm Thìn - Quý Tỵ

Mậu Mùi - Giáp Thân

Chín

Mậu Ngọ - Kỷ Mùi - Quý Mão - Quý Tỵ

Quý Mùi - Tân Tỵ - Nhâm Ngọ - Kỷ Tỵ

Canh Ngọ - Tân Mùi - Ất Mão

Mười

Nhâm Dần - Quý Mão - Mậu Ngọ

Nhâm Thìn - Canh Ngọ - Canh Thân

Mậu Thìn - Nhâm Ngọ - Canh Dậu - Tân Mão

Mười một

Canh Thìn - Tân Tỵ - Nhâm Thìn - Tân Sửu

Đinh Tỵ - Đinh Mão - Mậu Thìn - Kỷ Tỵ

Đinh Sửu - Kỷ Mão

Mười hai

Canh Dần - Tân Mão - Tân Sửu - Bính Thìn

Mậu Dần - Kỷ Mão - Ất Sửu - Canh Thìn

Bính Dần - Đinh Mão - Mậu Thìn - Đinh Sửu

 Khi cất nhà, cưới gả hay bất cứ khởi sự làm một việc gì mới. Sau khi chọn xem những ngày xong, tìm cho được ngày bất tương mà cứ thì thật là tốt hoàn toàn không còn lo ngại điều gì nữa cả.

Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®