tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

2 lạng, 9 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này luẫn quẫn, chưa hề được hanh thông,...2 lạng, 9 chỉ       Số này luẫn quẫn, chưa hề được hanh thông, dầu có công danh thì cũng muộn muộn, phải tới ngoài bốn mươi tuổi mới có thể bước lên được, mà phải dời nhà, đổi họ thì mới hay.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®