tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

3 lạng, 2 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này khoảng năm xưa thì gặp những vận rủi,...3 lạng, 2 chỉ          Số này khoảng năm xưa thì gặp những vận rủi, khó phần mưu được công việc gì; rồi sau này mới có tài lợi như nguồn nước dần dần chảy tới, từ khoảng nửa đời trở đi thì sự ăn mặc được no đủ, lúc đó công danh lợi lộc sẽ đều đem lại nhất tề.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®