tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Tắc thủy khẩu luận

Cập nhật : 05/07/2014
Rằng như thế nào gọi là la tinh tắc thủy khẩu? Giàu sang phát đạt lâu dài, núi chót vót đứng bên sông che bụi. Mạnh mẽ như sư tử, như voi đàn

Tắc thủy khẩu luận

 

  Rằng như thế nào gọi là la tinh tắc thủy khẩu? Giàu sang phát đạt lâu dài, núi chót vót đứng bên sông che bụi. Mạnh mẽ như sư tử, như voi đàn, như hổ nằm ôm ấp chặn lấy thủy khẩu. Đó là thú tinh quanh kết khe sông nội cố. Có khi lại ấn tín, như đan trì, như lồng bịch, như mắt cá đi chơi. Đoán thủy  khẩu là cốt ở cẩm tinh hai thú ấy khó đuợc hoàn toàn. Song le cũng chẳng nên câu nệ vì rằng cũng đều là chủ phát phú quý vậy.

Ông Cố Dương Quân Tùng nói rằng:

Thủy khẩu la tinh thú được cầm

Tể tướng công khanh đó xuất thân

Rằng sau nói rằng thủy khẩu đại khái không cầm thú. Dù vậy mặc lòng cũng có khi đất có tiểu long thần.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®