Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

 Thiên can, Địa chi Thiên can, Địa chi

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý đó là 10 thiên can. Tý, sửu, dần, Mão, thìn, tỵ, ngọ mùi ,thân, dậu, tuất, hợi, đó là 12 địa chi.

Xem thêm ...
Tang Lễ Tang Lễ

Lúc cha mẹ yếu gần mất “hấp hối” phải thay chỗ người nằm rước người lên nhà chính tẩm (nhà thờ) để đầu về đằng đông tỏ ra người “đắc kỳ tử” bảo cả nhà đều im không được nhộn nhạo, rồi sẽ hỏi người có dặn gì không hễ người nói gì thì biên lấy đặt tên hiệu cho người đàn ông thời đặt những chữ Trung chữ Trực đàn bà thời đặt những chữ

Xem thêm ...
Cải táng Cải táng

Theo"Thọ Mai gia lễ".Sáu mươi mốt ở cung Thân, sáu mươi hai ở cung Dậu, sáu mươi ba ở cung Tuất, sáu mươi tư ở cung Hợi, sáu mươi lăm ở cung Tý, sáu mươi sáu ở cung Sửu, (tuổi chết có tuổi nhập mộ). Sau cung Sửu, khởi tháng giêng ở cung Dần, tháng hai ở cung Mão, tháng ba ở cung Thìn

Xem thêm ...
Cửu Tộc ngũ phục Cửu Tộc ngũ phục

Như cao tổ phụ mẫu là ông bà sinh ra ông cụ để chở tề thôi năm tháng, nếu ông với cha mình đã mất rồi thì mình là người thừa trọng của cụ (tằng tổ thừa trọng) thì người cháu trưởng

Xem thêm ...
Chở cha mẹ Chở cha mẹ

Cha mẹ sinh ra mình đều phải chở ba năm, chở cha thì mặc áo vén gấu (chảm thôi) chống gậy tre, chở mẹ thì mặc áo sổ gấu, như thường (tề thôi) chống gậy vông nếu cha mất trước rồi khi mẹ chết thì cũng sổ gấu cả gậy cứ thế.

Xem thêm ...
Phép chở ngang hàng (cùng vai) Phép chở ngang hàng (cùng vai)

Vợ (thê) mất chồng thì để chở một năm có chống gậy tiến cha mẹ còn cả thì đừng chống gậy. Thiếp là nàng hầu, có con hay không có cũng chở ba tháng. Huynh, đệ, tỉ, muội là anh em chị em ruột đều chở nhau 1 năm

Xem thêm ...
Chở hàng con Chở hàng con

Chở con trưởng với các con thứ đều một năm cả, nhưng không phải gậy, chở nàng dâu thì chỉ có nàng dâu cả là 1 năm còn các dâu thứ chỉ chở 9 tháng, nếu dâu con có đi làm con nuôi nhà người ta thì cũng chở thế.

Xem thêm ...
Phép chở hàng cháu Phép chở hàng cháu

Cháu gia đích tôn thì chở 1 năm vợ đích tôn chở 5 tháng. Chung tôn nam nữ đều chở 9 tháng, vợ chung tôn nam thì chở 3 tháng, cháu gái xuất gia thì chở 5 tháng.

Xem thêm ...
Phép chở cháu tằng tôn Phép chở cháu tằng tôn

Tằng tôn nam nữ bởi cháu sinh ra chở nó 3 tháng vợ nó với cháu gái tằng tôn xuất giá rồi vô phục.

Xem thêm ...
Phép chở cháu huyền tôn Phép chở cháu huyền tôn

Huyền tôn nam nữ là cháu bốn đời (gọi là chú) vợ nó với huyền tôn nữ xuất giá rồi cũng vô phục.

Xem thêm ...
Phép chở người tôn thống (Trưởng họ) Phép chở người tôn thống (Trưởng họ)

Trong năm phép chở có nói cha người tôn tử còn để chở 3 tháng, vợ thì không, xong tôn tử là người gìn giữ từ đường lối theo tiên tổ, vậy phải để chở cha mẹ và vợ với người tôn tử đều 3 tháng, nghĩa là trọng tổ tông.

Xem thêm ...
Phép chở tám mẹ (Bát mẫu) Phép chở tám mẹ (Bát mẫu)

Phép chở 8 mẹ kể sau này: Đích mẫu, kế mẫu, từ mẫu, dưỡng mẫu, xuất mẫu, giá mẫu, thứ mẫu, nhũ mẫu. Chở các con chồng với nàng dâu cả bà đích mẫu, kế mẫu và từ mẫu đều 1 năm, dâu thứ 9 tháng.

Xem thêm ...
Phép chở họ nhà mẹ Phép chở họ nhà mẹ

Ông bà sinh ra mẹ cùng anh em ruột với câu gọi là cậu chị em ruột với mẹ gọi là gì, đều chở 5 tháng, vợ cậu chồng gì thì không phải chở, như có ở cùng thì vợ cậu chồng gì để chở 3 tháng.

Xem thêm ...
Phép vợ để chở nhà chồng Phép vợ để chở nhà chồng

Cao tổ phụ mẫu, tằng tộ phụ mẫu, đều 3 tháng như cao tằng bá thúc với cao tằng cô thời vô phục như tổ phụ mẫu là ông bà chồng thì chở 9 tháng. Tổ bá thúc phụ mẫu với tổ cô là hai anh chị em ruột với ông chồng đều để chở 3 tháng tổ cô xuất giá thì thôi.

Xem thêm ...
Nàng hầu để chở nhà chồng Nàng hầu để chở nhà chồng

Cha mẹ sinh ra phu quân (chồng) thì chở 1 năm. Chở phu quân thì 3 năm, chở chính thất phu nhân là vợ cả chồng thì 1 năm, chở các con chồng với con mình tính ra đều 1 năm cả,

Xem thêm ...
Con gái đi lấy chồng để chở nhà mình Con gái đi lấy chồng để chở nhà mình

Con tổ phụ mẫu, tằng tổ phụ mẫu, tổ phụ mẫu theo chở như anh em giai. Tổ bá phụ mẫu là anh em chị em ruột với ông đều chở 3 tháng, tổ cô xuất giá thì vô phục. Cha mẹ sinh ra mình thì chở 1 năm.

Xem thêm ...
Phép chở ba hạng thượng Phép chở ba hạng thượng

Trưởng thương, chung thương và hạ thương, ba thương ấy cứ mỗi hạng đảm đi một bậc như đáng chở cơ niên thì trưởng thương giáng xuống 9 tháng, chung thương giáng xuống 7 tháng, hạ thương giáng xuống 5 tháng

Xem thêm ...
Phép con nuôi để chở nhà cha mẹ nuôi Phép con nuôi để chở nhà cha mẹ nuôi

Cao tổ phụ mẫu bên cha nuôi để chở 3 tháng tằng tổ phụ mẫu chở 5 tháng, tổ phụ mẫu chở 1 năm, cha mẹ nuôi mình thì chở 3 năm có chống gậy

Xem thêm ...
Làm con nuôi nhà người lại trở về nhà mình Làm con nuôi nhà người lại trở về nhà mình

Ông bà sinh ra cha mẹ mình để chở 9 tháng Cha mẹ sinh ra mình thì chở 1 năm không gậy. Bá thúc phụ mẫu là bác giai bác gái chú thím với cô là anh em chị em ruột với cha để chở 9 tháng, có xuát giá thì 5 tháng.

Xem thêm ...
Phép chở bạn Phép chở bạn

Bạn bè là một bậc trong ngũ luân, cho nên để chở nhau 3 tháng.

Xem thêm ...
Phép để chở thầy Phép để chở thầy

Ông Trình tử nói rằng thầy dạy phải để chở, nhưng không mặc áo chở thầy cốt lấy ơn sâu nghĩa trọng, ở cho phải đạo tớ nghĩa thầy thì hơn, kia như thầy Nhan Hồi và thầy Mẫu tử để chở Đức Khổng tử 3 năm trảm thôi thời ai bì,

Xem thêm ...
Trọng tang lại gặp trọng tang Trọng tang lại gặp trọng tang

Chở cha chưa hết mà lại gặp tang mẹ, thì nên bỏ đồ chở cha đi làm lễ đại tường như lễ hết chở cha vậy, làm lễ rồi bấy giờ mặc đồ chở mẹ, nếu mẹ chưa chôn mà đã kịp ngày dỗ hết cha (nhị tường) thì cũng không được mặc đồ tường nhục vội

Xem thêm ...
Trọng tang gặp khinh tang Trọng tang gặp khinh tang

Đang chở cha mẹ lại gặp tang anh em, thì cũng đến chỗ ấy mà lăn khóc đến hôm thành phục cũng mặc áo chở anh em mà khóc lóc. Tuần sóc vọng sẽ đặt riêng thần vi sang nhà riêng mà thờ, làm lễ xong đâu đấy rồi hãy bỏ trọng phụ đi

Xem thêm ...
Đang chở vợ con lại gặp tang anh em Đang chở vợ con lại gặp tang anh em

Ai đang chở vợ con mình lại gặp tang anh em thì khôi phục 3 tháng (ly ma) thường nhưng cũng đến đó mà lăn khóc đưa đón cho hết nghĩa vụ với anh em mới phải.

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®