Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Mạng Kim Mạng Kim

Bình giải: So mạng của đôi trai gái tìm biết mạng xem kim mà thuộc loại kim nào? Nếu là kiếm phong kim và sa trung Kim thì càng nên phối hợp với người có màng hoá

Xem thêm ...
Mạng Mộc Mạng Mộc

Bình giải: Trong sáu loại thuộc mạng mộc chỉ có độc một chữ Bình địa Mộc thì không sợ kim trái lại cần phải phối hợp với Kim mới trở thành vật hữu dụng được

Xem thêm ...
Mạng Thuỷ Mạng Thuỷ

Bình giải: Đại hải và Thiên hà Thuỷ, không sợ Thổ gặp Thổ mạng phối ngẫu càng mau hiển đạt. Còn bốn loại Thuỷ khắc là Giang hạ, Trương lưu, Tuyên Trung và Đại khuê Thuỷ

Xem thêm ...
Mạng Hoả Mạng Hoả

Bình giải: Ba loại Phúc đăng, Lư trung, Sơn dầu hoả đều đại kỵ thuỷ mạng. Nếu gặp nước thì ba loại lửa ấy tắt ngay, còn Thiên thượng, Sơn hạ và mạng thuỷ vì ba loại hoả này gặp Thuỷ

Xem thêm ...
Mạng Thổ Mạng Thổ

Bình giải: Ba loại Thộ Lộ Bàng - Đại Trạch – Sa Trung không sợ mộc. Được phối hợp với mộc thì công danh rạng rõ, phát đạt mọi đường. Chỉ có Thành đầu Thổ

Xem thêm ...
Vợ chồng cùng một mạng Vợ chồng cùng một mạng

Thí dụ vợ chồng cùng một mạng như Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ thì sao? Điều này có 2 thuyết Một thuyết nói là tốt Lưỡng kim thành khí (hợp thành vật dụng)

Xem thêm ...
Trai Giáp lấy vợ tuổi Tý,sửu......... Trai Giáp lấy vợ tuổi Tý,sửu.........

“Chính quế thiềm cung hoàn nhập tại vong” Nghĩa là: Bẻ quế nơi cung, thiềm vợ chồng vui đẹp có quyền thế về tư pháp, nhưng thiếu âm đức con cháu về sau bị lọt vào lưới và tai vạ.

Xem thêm ...
Trai Ất lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............. Trai Ất lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần.............

“Long hổ tự phục sanh khuyển đầu trúc” Nghĩa là: Rồng cọp đều quy đầu chó tre là công đắc lộ, con cái phát đạt, công danh có nhưng tài lộc kém. Trai Ất lấy vợ tuổi Sửu và Dần

Xem thêm ...
Trai Bính lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............... Trai Bính lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần...............

“Hoa hồng lạc địa – Niên thư thọ lão” Nghĩa là: Hoa hồng rơi đầy đất, lúc trẻ bôn tẩu nhiều thì thọ cao, vợ sinh sản khó, có khi nguy mạng, sanh con trai nhiều thì hợp, sanh con gái khó nuôi, nếu không có thiếp cũng có con trai.

Xem thêm ...
Trai Đinh lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............... Trai Đinh lấy vợ tuổi tý,sửu,dần...............

“Đào nguyên yến hội bviết tự khai hoa” Nghĩa là : Tình duyên vui đẹp, con cái đầy đàn, học hành đỗ đạt. Trung niên gặp hạn xấu, có đưa con trai yểu vong, tuổi già đưa con bỏ đi rồi sau trở về sum hợp mẹ cha.

Xem thêm ...
Trai Mậu lấy vợ tuổi tý,sửu,dần................ Trai Mậu lấy vợ tuổi tý,sửu,dần................

“Ngư du tiểu ngạch hữu tử cách trở ‘’ Nghĩa là : Cá lội đụng đầu, có con cách trở. Vợ chồng gặp nhau ở nơi xứ lạ quê người thì được. Bằng mà ở chỗ đồng hương thì bần cùng cơ khổ, có con khó nuôi

Xem thêm ...
Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần................ Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần................

“Nông trang điền canh đại lộc tam cốc” Nghĩa là : Ruộng vườn cày cấy có lời về lúa thóc tằm dâu. Vợ chồng trước cực giàu sang hợp chăn nuôi trồng trọt cần cù mà giàu, con cái khá giả.

Xem thêm ...
Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dần Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dần

“Châu huyện khai môn thiên địa tuyệt khi” Nghĩa là: Cửu châu huyền đều mở, hai khí âm dương đã hết. Sanh đúng thời cưới đúng thời sẽ có con trai

Xem thêm ...
Trai Tân lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............ Trai Tân lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............

Trăng sáng giữa ban ngày, sóng gió yên lặng. Vợ chồng lấy nhau trước nghèo sau giầu. Con cái thông minh khéo léo thi cử đỗ đạt.

Xem thêm ...
Trai Nhâm lấy vợ tuổi Mùi,thân dậu............ Trai Nhâm lấy vợ tuổi Mùi,thân dậu............

Trời không thuận miệng, người không vừa. Lấy nhau không hợp, đường sinh bất trắc. Nếu có con học hành cũng khá nhưng về sau cũng bệnh tật rủi ro

Xem thêm ...
Trai Quý lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............ Trai Quý lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............

Rồng chầu cọp núp. Đau chó sanh hoa tre. Trường thọ mà phú quý, nếu lấy nhau mà ở xa quê hương thì con cháu đều đại tiến phúc lộc đời đời.

Xem thêm ...
Bảng tra Cung & Mệnh phối hợp Bảng tra Cung & Mệnh phối hợp

Nếu được tương sanh thì nên bằng nghịch khác thì suy bại tám cung của chúng ta, tượng theo bát quái gọi là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài

Xem thêm ...
Trai cung Càn lấy gái cung........... Trai cung Càn lấy gái cung...........

Lương Càn phục vụ tốt vừa thôi Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi Con cháu trung bình không bạo phát Ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi

Xem thêm ...
Trai cung Khảm lấy gái cung.................. Trai cung Khảm lấy gái cung..................

Lưỡng Khảm trụng cung cũng tạm nhàn Cưới nhau sớm phải chia trung tang Nếu bằng biệt lập xa cha mẹ Con cháu rồi sau cũng có đàn

Xem thêm ...
Trai cung Cấn lấy vợ cung .................... Trai cung Cấn lấy vợ cung ....................

Duyên hoà lưỡng cẩn thật gian nan Một khúc tương tư mấy nhịp đàn Nghèo khổ gần nhau giàu cách trở Xa quê hoà hiệp số thanh nhàn

Xem thêm ...
Trai cung Chấn lấy gái cung .................... Trai cung Chấn lấy gái cung ....................

Rừng cao gió lạnh vụt ào ào Hoá trái tơi bời cành lá hao Lập nghiệp gian nan mới đạt chí Phước lành cũng được hưởng về sau

Xem thêm ...
Trai cung Tốn lấy gái cung ................. Trai cung Tốn lấy gái cung .................

Hai Tốn yêu nhau hoá hại nhau Gần nhau thì số chịu thương nhau Cửa nhà thiếu hụt con đau bệnh Gần khó, xa ra mới được giàu

Xem thêm ...
Trai cung Ly lấy gái cung .................. Trai cung Ly lấy gái cung ..................

Lương Ly chưa hiệp thấy mới suy Hai hoá gặp nhau tắt có khi Nghèo khó gặp nhau giàu tử biệt Vợ chồng đôi ngả con phân ly

Xem thêm ...
Trai cung Khôn lấy gái cung ................... Trai cung Khôn lấy gái cung ...................

Tai nạn liên miên khổ dập dồn Nếu tình duyên kết Khôn với Khôn Công danh sự nghiệp mòn con mắt Kẻ ở người đi cách nước non

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®