Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Kinh dịch, Tứ trụ, Xin quẻ :

Quẻ 17 Quẻ 17

Kim niên thế sự dị đương niên Khẩu thuyết nhiên nhiên ý bất nhiên Thiên tình chí thân do kế lợi Huống ư thử ngoại khải vô biên

Xem thêm ...
Quẻ 18 Quẻ 18

Đào hồng liễu lục hảo xuân quang Nhật noãn phong hoà giác tiệm tàng Khải đãn kỳ viên vi thắng cảnh Sơn lâm hà sứ bất phân phương

Xem thêm ...
Quẻ 19 Quẻ 19

Mang mang hải thuỷ dục liên thiên Viễn viễn thừa phong nhất chỉ thuyền Thuỳ vấn dục tương hà xứ tài Hương tâm cực mục cách ba yên

Xem thêm ...
Quẻ 20 Quẻ 20

Cuồng phong cổ phó ba đào lãng Tứ xứ thương nhân bất kiến quy Thiên mệnh tại nhân nhân luỵ cập Khả lân thê tử vọng hoàng mi

Xem thêm ...
  Quẻ 21 Quẻ 21

Quẻ 21 Thử lai cầu hướng xuất hà tâm Bất tỷ nhân gian dịch kiến lâm Phạt nhĩ hoả du tam thập lạng Hinh hương tam bách nhất thiên kim

Xem thêm ...
Quẻ 22 Quẻ 22

Thử lai cầu bốc vị kiền thành Thả tam hồi ra lý tính tình Huyền dục cánh y tam nhật hậu Cánh lai cầu bốc tiện phân minh

Xem thêm ...
Xin Quẻ trạng Lường Xin Quẻ trạng Lường

Phàm nhân phong lực tiến hành châu Bất phạ sân sân xuất hải ngung Cơ hội thử thời quân mạc thất Nhất tiên thành cử nhất thiên thu

Xem thêm ...
Quẻ 23 Quẻ 23

Thánh mẫu triều thiên giá vị hoàn Tín gia thành ý thả đình khoan Hương đăng nghiêm thiết loan chi tái Tái bái cầu chi bảo cát an

Xem thêm ...
Quẻ 24 Quẻ 24

Nhàn khán mai tuyết lưỡng tranh xuân Khả thử kim thời vị lợi nhân Dĩ lợi bách ban giai vị thử Tài tâm tương động khả tường chân

Xem thêm ...
Quẻ 25 Quẻ 25

Trượng lê huê bộ quá kiều đông Đối diện sơ thăng nhật chính hồng Mãn thuỷ ánh lai y nhiễm tử Thử thân đại chí đắc phiên long

Xem thêm ...
Quẻ 26 Quẻ 26

Báo lai tức phụ hảo nam nhi Ngã thị phân vân tiện khả chi Gia nội nhân luân thăng nhất cấp Môn phong hoàn mỹ khách hồng hy

Xem thêm ...
Quẻ 27 Quẻ 27

Thập nhị ngô thuỳ vy tể tướng Thái công bát thập ngộ Văn vương Xuân lai nam phố mai hoa bạch Thu đáo đông ly cúc nhuỵ hoàng

Xem thêm ...
Quẻ 28 Quẻ 28

Phụ huề ấu tử khứ tầm phu Nhật vãn lai đầu nhất lão kha Minh tảo xuất môn minh chỉ thị Khả tòng thử nguỵ thị quan đồ

Xem thêm ...
Quẻ 29 Quẻ 29

Khâm tứ du hành biến hải nhai Kim bai ngự mã lộ dao giai Trường an nhập hữu kim tư tưởng Tương tắc thử hôn trước tửu đài

Xem thêm ...
Quẻ 30 Quẻ 30

Độc thượng cao sơn đệ nhất phong Chú khan hạ giới cảnh ung dung Thử thời chính thị vân tiêu khách Bất thức Đào nguyên thượng kỷ trùng

Xem thêm ...
Quẻ 31 Quẻ 31

Dạ gian phong sậu dĩ phong tỳ Suy chiết chi hoa đệ nhất chi Duy hữu hạnh đào kiêm lý thụ Nhất gai xuân sắc bất tu si.

Xem thêm ...
Quẻ 32 Quẻ 32

Đỗ nguyên khấp huyết vị xuân quy Cảm động khuê tình bán yểm mi Khởi toạ xong tiền khung dạ nguyệt Tư phu bất giác lệ chiêm y

Xem thêm ...
Quẻ 34 Quẻ 34

Kim cổ vô song địch khái nhân Phá Yên, Hán, Việt dữ Tề Tần Bạt sơn cử đỉnh uy kinh thế Nhất đán Ô Giang tự hoá thân

Xem thêm ...
Quẻ 35 Quẻ 35

Chu Lang tích nhật phá Tào Công Gia cát tiên sinh vy đảo phong Liệt điện công thành do Xích Bích Thanh danh chấn động hạ hoa chung

Xem thêm ...
Quẻ 36 Quẻ 36

Kính huynh sự trưởng trọng tiên sư Tu thử hoàng thiên giáng phúc hy Tâm chú tham tài tài bất đắc Hữu hay hiếu nghĩa tự vinh thời

Xem thêm ...
Quẻ 37 Quẻ 37

Đương thử thê như thắng lão thân Vị thuỳ kim nhật hữu tư thân Tâm vô hiếu đạo thiên gia tội Thượng cản cầu linh hướng thánh thần

Xem thêm ...
Quẻ 38 Quẻ 38

Thủ tiết thu đông thả tiệm tài Xuân lai danh lợi tiện tương nghi Chí quân chiêm dục tường hung cát Cầu tốc nan thành uổng độ cơ

Xem thêm ...
Quẻ 39 Quẻ 39

Vận tự lai xuân cát khánh đa Quân kim hựu bốc hảo như hà Tương phùng tài tử xương thiên tích Dư nhược cầu quan thuỷ thượng ba

Xem thêm ...
Quẻ 40 Quẻ 40

Đình ngoại song nhi hỷ liễu hoa Đường chung phụ mẫu đối thường trà Hoàn nhi đắc thử vi hy tiếu Vị khán khoa công bất thiểu gia

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®