Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

 LỜI HỒI  SỞ  BẢN SÁCH SỐ DƯƠNG CÔNG HẦU LỜI HỒI SỞ BẢN SÁCH SỐ DƯƠNG CÔNG HẦU

Người soạn giả : Danh từ Dương Công Hầu: Sư Hiệu (Khương Đức) Sanh năm 1928 quê hương ở làng Khánh Bình, Quân Cà Mau, Tỉnh Bạc Liêu. Thân sinh tôi là nhà nho học lưu truyền, lại thêm chuyện luyện khoa học, một bàn Sách số này nhiều năm kinh nghiệm thạo thông, để lưu truyền tử tôn kế nghiệp : Bởi thấy quả thật bản Sách Số này nói rõ tỉ mỉ chi tiết những việc dĩ vãng không sai. Lại còn thông hiểu những việc vị lai quả quyết, tiên tri, bá vô nhất thất.

Xem thêm ...
Phép Xem Số Phép Xem Số

Là vận khí của trời trong 3 năm thì có nhuần một tháng, như coi về tháng sanh , sanh nhầm tháng nhuần thì là 2 tháng kể như một tháng . Giả như : nhuần 2 tháng giêng, tháng giêng trước, tháng giêng sau, cũng kể tháng giêng mà thôi, nhuần tháng nào cũng điều vậy cả.

Xem thêm ...
 Số 3 : Mục Lục Số Tuổi Số 3 : Mục Lục Số Tuổi

77 tuổi là tuổi Quý Tỵ 78 tuổi là tuổi Nhâm Thìn 79 tuổi là tuổi Tân Mẹo 80 tuổi là tuổi Canh Dần 81 tuổi là tuổi Kỷ Sửu 82 tuổi là tuổi Mậu Tý 83 tuổi là tuổi Đinh Hợi 84 tuổi là tuổi Bính Tuất

Xem thêm ...
 Số 4: Coi Tuổi Gì, Nhằm Mạng Gì ? Số 4: Coi Tuổi Gì, Nhằm Mạng Gì ?

Giáp Tý At Sửu mạng Kim Vàng dưới biển Bính Dần Đinh Mẹo mạng Hỏa Lửu trong lò Mậu Thìn Kỷ Tỵ mạng mộc Cây rừng lớn Canh Ngọ

Xem thêm ...
 Số 5 : Coi Theo Mùa Tầm Giờ Sanh Số 5 : Coi Theo Mùa Tầm Giờ Sanh

4 giờ 20 điểm, đến 6 giờ 19 điểm là giờ Dần 6 giờ 20 điểm , đến 8 giờ 19 điểm là giờ Mẹo 8 giờ 20 điểm , dến 12 giờ 19 điểm là giờ Thìn 10 giờ 20 điểm , đến 12 giờ 19 điểm là giờ Tỵ 12 giờ 20 điểm , đến 2 giờ 19 điểm là giờ Ngọ 2 giờ 20 điểm , đến 4 giờ 19 điểm là giờ Mùi

Xem thêm ...
Số 6 : Coi con nít mới sanh Mạng gì ? Kiết hung Số 6 : Coi con nít mới sanh Mạng gì ? Kiết hung

Mạng thuỷ sanh ra cái mặt nó buồn lắm , nó hay khóc dạ đêm trong lúc ban đêm, từ 8 ngày sắp lên 21 ngày thì khỏi sự khóc, phải có thầy yếm mới đặng , rồi phải cho bà con nuôi hay người quen nuôi. Cha mẹ đừng nhìn đến năm 3 tuổi phải chuộc về nuôi mới đặng . Nếu để cha mẹ nuôi cái mạng nó 10 kể có 2 mà thôi , khi nó lớn có tính hay buồn trong lúc êm tịnh lắm .

Xem thêm ...
 Số 7 : Coi hồn đi đầu thai : qua 12 cầu Số 7 : Coi hồn đi đầu thai : qua 12 cầu

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 10) Số này con trai khó nuôi, con gái dễ nuôi, số này phải chịu làm con nuôi người ta mới đặng mạnh giỏi, khi đến lớn mới dễ làm ăn.

Xem thêm ...
 Số 8 : Coi 12 giờ sanh chia ra 36 giờ sang hèn Số 8 : Coi 12 giờ sanh chia ra 36 giờ sang hèn

Giữa giờ Tuất Khắc cha : anh em thân tộc khó nhờ, vợ chồng không hoà, con đầu lòng khó nuôi, thuở nhỏ không đậu tài, đến 42 tuổi làm ăn phát đạt, cảnh muộn khá thêm, ăn nói không chừng.

Xem thêm ...
 Số 9 : Coi ngày sanh sang hèn Số 9 : Coi ngày sanh sang hèn

Coi sanh ngày Thiên Phụ Nhựt Sanh nhằm ngày Thiên Phụ Nhựt lớn tuổi của nhiều, cầm đặng, số đặng sống lâu phải tu niệm thì phải buồn rầu .

Xem thêm ...
Số 10 : Coi số sanh tổng luận nhiều điều Số 10 : Coi số sanh tổng luận nhiều điều

Kiếp trước có tánh nói tiên phật, lòng còn rắn độc, kiếp này ăn mặc thiếu, hay đau con mắt, cô thế một mình, phải làm lành cho nhiều đặng trả quả xưa, đặng giải oan khiên, lành có dư thì trời phật cho chuyển hoá ví phước thì đặng tự lập sự nghiệp trở nên lúc cảnh già bằng không ăn năn thì chịu khổ tới già.

Xem thêm ...
 Số 11 : Coi làm ăn nghề nghiệp gì thuận số Số 11 : Coi làm ăn nghề nghiệp gì thuận số

Số câu, chài lưới, đáy rọ, mua thuỷ lợi Mạng Kim : sanh tháng giêng, tháng 3, tháng 9, tháng 10 có số Mạng mộc : sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 12 có số Mạng Thuỷ : sanh tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có số Mạng Hỏa : sanh tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 11 có số Mạng Thổ : sanh tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 9 có số

Xem thêm ...
 Số 12 : Coi người cốt con gì ? Biết sang hèn Số 12 : Coi người cốt con gì ? Biết sang hèn

Coi cốt Chó sang , hèn Sanh nhằm cốt Chó người có tánh khẳng khái lắm, ít sợ ai, hay giúp đỡ với đời, ở đời hay có lòng bênh vực anh em và trung tính, không chịu lời nói nặng lời, ít có hoạn nạn, tuổi lớn trở nên sự nghiệp

Xem thêm ...
Số 13 : Coi Thiên – Can hiệp tháng sanh tìm nghề nghiệp  Số 13 : Coi Thiên – Can hiệp tháng sanh tìm nghề nghiệp

Sơn Lộc Số này đặng Sơn Lộc thuở nhỏ cách xa cha mẹ lo làm ăn, mỗi việc chi cũng chẳng đủ, tuổi lớn đặng thịnh vượng , vàng bạc đầy rương. Khổng Tước Số này đặng Khổng Tước thì có danh tiếng gần người sang trọng , làm ăn có chi lo liệu, biết tự lập lấy thân. Bật Cửu Số này đặng Bật Cửu ở đời hay có tánh làm lành, y lộc không thiếu, tuổi nhỏ chua khá, đền lớn đặng vui vẻ thịnh vượng .

Xem thêm ...
Số 14 : Coi nuôi thú vật đặng hay không ? Số 14 : Coi nuôi thú vật đặng hay không ?

Chữ Phá Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nhưng nuôi 2, 3 lứa đầu có hao tổn lôi thôi, rồi sau đặng trở nên thịnh vượng lắm. Chữ Hiệp Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nó sanh đẻ nhiều , nuôi mau lớn cái huê lợi ấy nó sanh thêm thịnh vượng . Chữ Hướng Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nó sanh đẻ nhiều , nuôi mau lớn cái huê lợi ấy nó sanh thêm thịnh vượng .

Xem thêm ...
Số 15 : Coi ruộng đất có không ? Số 15 : Coi ruộng đất có không ?

Chữ Hiệp Số này nhằm Chữ Hiệp cha mẹ cho ruộng đất đặng giữ gìn lại còn mua tạo thêm, cũng đều đặng tốt, số này có điền địa rất thịnh vượng vững bền. Lời luận thêm Tích xưa hồi đời Tam Quốc, có lời của Đức Quan Đế Thánh Quân. Ngài nói rằng:”Hữu phước thì hữu Điền, vô phước thì vô điền,” ởi chữ phước có chữ điền Còn nói tâm lý bởi bộ tâm sanh hiền. Vậy người muốn có điền địa phải tự kiên tâm nghĩa là : Tâm Trung Tâm

Xem thêm ...
Số 16 : Coi học giỏi dở ? Số 16 : Coi học giỏi dở ?

Trực Hướng, Trực Hiệp Sanh nhằm Trực Hướng, Trực Hiệp thì sự học đặng thông minh , học ít hiểu nhiều , khi đi thi lây khoa đặng bậc trung mà thôi, số này hễ tấn thì Vi Quan, dầu có thôi cũng Vi Sư , nghĩa là tới thì làm quan, lui thì làm thầy.

Xem thêm ...
 Số 17 : Coi thi cử lấy khoa đặng hay không ? Số 17 : Coi thi cử lấy khoa đặng hay không ?

Kim Cung Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rồi sang làm quan võ có oai võ không sai Mộc Thương Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rồi sang làm quan võ có oai võ không sai Thủy Giác Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng tiểu khoa nhưng mà làm việc với thượng thẩm quan

Xem thêm ...
Số 18 : Coi số có ở tù hay không ? Số 18 : Coi số có ở tù hay không ?

Tuổi Mậu Dần sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại Tuổi Kỷ Mẹo sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại Tuổi Canh Thìn sanh tháng 6 phạm quỷ phá bác hại Tuổi Tân Tỵ sanh tháng 6 phạm thối tài bác hại Tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại

Xem thêm ...
Số 19:Coi tuổi con trai có phá sản của vợ hay không ? Số 19:Coi tuổi con trai có phá sản của vợ hay không ?

Nếu ai có cha mẹ phạm nhằm tháng như trên đây, chồng và cha mẹ chồng bị phá sản Số này chưa cưới nên tránh, cưới rồi nếu thôi mắc quả báo.

Xem thêm ...
Số 20: Coi số vợ chồng ở đời  với  nhau có đặng không ? Số 20: Coi số vợ chồng ở đời với nhau có đặng không ?

Cầu Tử Số này chồng vợ quạnh hiu , Đôi đàng thơ thẩn mấy chiều trông con , Đêm nằm loliệu hao mòn , Sớm trưa cầu khẩn thon von tháng ngày , Lạy trời, lạy phật cầu con , May sao trời phật cho con nối dòng , Y tình ăn ở cũng xong , Vợ chồng hoà hợp tấc lòng mến thương

Xem thêm ...
Số 21 : Coi tay trường sanh nhằm chữ gì ? Số 21 : Coi tay trường sanh nhằm chữ gì ?

Trường Sanh , Mộc Dục, Quan Đái, Lâm Quan, Đế Vượng , Suy, Bịnh , Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng . Mạng Kim khởi Trường Sanh tại Cung Tỵ thuận hành . Mạng Mộc khởi Trường Sanh tại Cung Hợi thuận hành . Mạng Thuỷ khởi Trường Sanh tại Cung Thân thuận hành . Mạng Thổ Mạng Hỏa khởi Trường Sanh tại Cung Dần thuận hành .

Xem thêm ...
Số 22 : Coi nuôi con đặng nhiều hay ít Số 22 : Coi nuôi con đặng nhiều hay ít

Phép coi con đặng nhiều ít, trước phải đọc cho thuộc bàn tay Trường Sanh ở trước bài 21, mới biết coi tuổi mình nhằm tuổi gì ? rồi mới tìm coi chỗ này tính lại coi nhằm chữ chỗ nào mới hiểu đặng . Số định con : Trường Sanh sanh con nuôi đặng phân nửa .

Xem thêm ...
Số 23 : Xem hào anh em kiết hung . Số 23 : Xem hào anh em kiết hung .

Dưỡng Sanh nhằm chữ dưỡng số này Những điều hung kiết xem đây tỏ tường , Trong nhà anh chị ít thương , Ra đường trên dưới kính nhường rước đưa , Bốn phương danh tiếng người ưa , Cốt nhục không nghĩ bỏ chừa uổng thay , Một mình xa cách nào hay, Các ư kỳ phận ngày nay rõ ràng .

Xem thêm ...
Số 24 : Coi tuổi ông Huỳnh Đế bốn mùa sang hèn Số 24 : Coi tuổi ông Huỳnh Đế bốn mùa sang hèn

Huỳnh Đế Số này sanh ở tại chân , Tu hành đắc quả có hơn người thường , Biết đời nên igúp nghĩa thương , Khá tu nhơn đức lo lường ngày sau , Chỗ cha mẹ ở đặng nào , Vợ chồng thứ nhứt khắc hào ,

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®