Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Xem Tướng số :

Bàn thêm về hình Bàn thêm về hình

Ngực hãm Ø Một vai cong, một vai thẳng Ø Một Mắt ngửa, một Mắt cúi Ø Một con ngươi lớn, một con ngươi nhỏ Ø Một gò má cao, một gò má thấp

Xem thêm ...
Bàn thêm về thần Bàn thêm về thần

Chẳng mừng tựa mừng ü Chẳng sợ tựa sợ ü Chẳng ngây tựa ngây ü Chẳng kinh tựa kinh ü Dung chỉ hôn loạn ü Sắc đục như nhuộm ü Thần Sắc mê sảng

Xem thêm ...
Xem về tiếng Xem về tiếng

Song mình lớn mà tiếng nhỏ là tướng xấu Ø Khô ráo chẳng tày, gọi là tiếng la võng Ø Lớn nhỏ chẳng đều, gọi là tiếng thư hùng Ø Trước chầy mà sau gấp, hoặc trước gấp mà sau chầy,

Xem thêm ...
Xem về khí Xem về khí

ü Khí dài mà thư, hoà mà chẳng dữ là tướng người phúc thọ, cấp súc chẳng đều, hầm hầm hiện ra vẻ mặt đó là tướng kẻ hèn hạ ü Khí hớp vào, phát ra ngoài mặt, mà hiện làm cái triệu cát hung, lúc tán ra thì như lông như Tóc

Xem thêm ...
Tướng đàn ông khắc vợ Tướng đàn ông khắc vợ

Lông Mày vòng cong. Ø Ấn đường lằn chữ Xuyên. Ø Thiên thương hãm Ø Thiên thương mở kho (Thiên thương mọc lằn mở kho, chủ khắc năm vợ). Ø Gian môn hãm Ø Gian môn mọc Nốt ruồi.

Xem thêm ...
Tướng đàn ông khắc con Tướng đàn ông khắc con

Lông Mày La hán Ø Lông Mày chữ Bát Ø Lông Mày hoa cái Ø Ngoạ tàm thấp tối Ø Lông Mày nghển lên Ø Lông Mày thưa, Tóc mai thưa. Ø Mắt hãm thành hố Ø Con ngươi vàng

Xem thêm ...
Tướng đàn bà cô độc Tướng đàn bà cô độc

Nhân trung phẳng đầy. · Môi trên bao dưới · Da Môi lằn găn. · Da Môi Sắc trắng · Da Môi Sắc xanh. · Mặt nhọn, Tai nhỏ · Toàn mặt Sắc trệ. · Có gò má mà không

Xem thêm ...
  Tướng đàn bà khắc sát chồng con Tướng đàn bà khắc sát chồng con

Trán có xoáy ốc o Trán có ngấn lằn o Trán cao, mặt hãm. o Mặt dài, Miệng lớn o Mặt gầy nổi gân o Mặt như ba khuỷu o Mặt nhọn, eo hẹp o Mặt như Vân mẫu (trắng) o Mặt trệ như bùn.

Xem thêm ...
Tướng đàn bà đa dâm và hèn Tướng đàn bà đa dâm và hèn

Tướng đàn bà đa dâm và hèn

Xem thêm ...
Đàn bà có bảy đức hiền, ắt vượng chồng con Đàn bà có bảy đức hiền, ắt vượng chồng con

Ngủ quan đều chính · Ba đình đều cân · Dung mạo nghiêm chính · Nói năng chẳng phiếm · Ngồi nằm đều ngay.

Xem thêm ...
    Đàn bà có bốn nết hay, ắt sinh quí tử Đàn bà có bốn nết hay, ắt sinh quí tử

Xảy gặp việc chẳng kinh, chẳng mừng và hay tôn kính ü Bớt ăn bớt uống.

Xem thêm ...
  Tướng thọ và tướng yểu của đàn bà Tướng thọ và tướng yểu của đàn bà

Hễ tướng đàn bà da mong, da gấp, xương nhọn, thịt lép, thì là huyết suy và thần thô, sao sống thọ được

Xem thêm ...
 Tướng sang và tướng hèn của đàn bà Tướng sang và tướng hèn của đàn bà

Phàm đàn bà đại quý thì mình ngay, mặt ngay, Mắt trong như nước, Môi đỏ như son, vả lại vai tròn, đàn bà đại phú thì đầu bằng, trán rộng, con Mắt tinh tú

Xem thêm ...
 Âm mao của đàn bà chủ về sang hèn thế nào ? Âm mao của đàn bà chủ về sang hèn thế nào ?

Còn như cứng, hay là rối như cỏ là tướng đàn bà hèn hạ. · Âm mao mọc sớm là tướng yểu, mọc muộn là tướng dâm, cứ mọc vào trông vòng ba bảy hai mươi mốt tuổi mới hay.

Xem thêm ...
  Xem huyết khí của đàn bà ở chỗ nào ? Xem huyết khí của đàn bà ở chỗ nào ?

Da sáng thì huyết nhuận, da hồng thì huyết khô, da vàng thì huyết đục, da đỏ thì huyết suy, da trắng thì huyết trệ.

Xem thêm ...
   Tướng đàn bà thế nào là vượng chồng, thế nào là hại chồng ? Tướng đàn bà thế nào là vượng chồng, thế nào là hại chồng ?

Đàn bà vượng chồng thì lưng dày, vai tròn, đàn bà khắc chồng thì quyền (gò má) cao, Mũi nhỏ. · Phàm tướng đàn bà dầu cũng đủ 13 bộ vị, 12 cung, 5 quan, 6 phủ, 3 đình, nhưng chỉ lấy bốn cái làm cốt: Trán là phụ mẫu (cha mẹ), Mũi là phu tinh (chổng), Miệng là tử tinh (con),

Xem thêm ...
 Đàn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ? Đàn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ?

Mặt lớn, Miệng nhỏ là hai sát trên Mũi mọc lằn là ba sát § Tai lật lại không có vòng là bốn sát, § Mặt cực đẹp như Sắc bạc là năm sát, § Lông mi đen không xem được là sáu sát, Con ngươi, lớn Lông Mày thô, là bảy sát.

Xem thêm ...
 Tướng đàn bà thế nào là oai nghiêm ? Tướng đàn bà thế nào là oai nghiêm ?

Ngồi đứng chẳng lệch Ø Nói năng chẳng phiến Ø Bụng dạ khoan đại Ø Vẻ mặt ôn hoà Ø Thấy sự vui chẳng mừng Ø Thấy sự khó chẳng lo

Xem thêm ...
Tám phép yếu lược xem tướng đàn bà Tám phép yếu lược xem tướng đàn bà

Tinh thần túc mục, cử chỉ đoan trang, eo tròn, lưng dày, mặt vuông, ngực rộng, tiếng nói trong óng, mép có lần vành, nói năng ôn nhu nhã đạm, có vẻ nghiêm nghị không ai dám phạm tới, là tướng trinh khiết mà có phúc trạch.

Xem thêm ...
Tướng lành và có đức của đàn bà Tướng lành và có đức của đàn bà

Tướng lành và có đức của đàn bà

Xem thêm ...
  Tướng dữ và đa dâm của đàn bà Tướng dữ và đa dâm của đàn bà

Đầu bù, Tóc rối (là tướng nghèp) Ø Đi lủi như rắn, bước thoắt như chuột (là tướng nghèo hèn và đa dâm) Lông Mày liền, Tóc thô (là tướng thiếu họ hàng nhờ cậy và khắc sát, nghèo hèn) Ø Trên Mũi mọc dốt (tướng khắc sát) Ø

Xem thêm ...
  Tướng dữ và đa dâm của đàn bà Tướng dữ và đa dâm của đàn bà

Đầu bù, Tóc rối (là tướng nghèp) Ø Đi lủi như rắn, bước thoắt như chuột (là tướng nghèo hèn và đa dâm) Lông Mày liền, Tóc thô (là tướng thiếu họ hàng nhờ cậy và khắc sát, nghèo hèn) Ø Trên Mũi mọc dốt (tướng khắc sát) Ø

Xem thêm ...
  Tướng đàn bà lúc có thai Tướng đàn bà lúc có thai

Cho nên đàn bà nơi mặt Sắc vàng, thì lúc hoài thai ắt được yên khang. Lúc có thai, Bàn tay tả xanh hồng thì sinh trai Bàn tay hữu xanh hồng thì sinh gái. Sáng tươi thì sinh sản dễ, khô khan thì sinh sản khó.

Xem thêm ...
              Tướng đàn bà lúc sinh con Tướng đàn bà lúc sinh con

Tam âm xanh nhiều, thì vào những ngày Canh, Tân, Nhâm, Quý sẽ sinh gái. · Gian môn tối thảm, Ngoạ tàm xanh, sinh sản sẽ bị Tai ách · Chuẩn đầu tối trệ, Ngư vĩ mọc ban, thì sẽ thấy con sát mẹ.

Xem thêm ...
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®