tư vấn bao la vạn sự

Tướng mệnh khảo luận (Vũ tài Lục)

THUỞ TRỜI ĐẤT NỔI CƠN GIÓ BỤI

Cập nhật : 05/07/2014
Những hoàn cảnh: Bèo dạt hoa trôi, cúc tàn gặp mưa, cá ao thoát lưới, hổ về rừng, yến tiệc hoa đăng v. v..., nhất nhất cũng từ đấy mà thành.
THUỞ TRỜI ĐẤT NỔI CƠN GIÓ BỤI

Trời đất nổi cơn gió bụi là động cơ chính để xoay chuyển vận mệnh con người.
Một nhà trí thức rời Hoa Lục qua Hương Cảng sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc nắm chính quyền có làm bài thơ ngũ ngôn sau đây: 

           “Danh sĩ kim trùy thạch
            Tướng quân học tú hoa
            Phu nhân cánh hạ hải
            Tiểu thư diệc đảo sa
            Bộ trưởng cam ti siển
            Tài thần nhẫn xuất gia
            Chỉ nhân đào họa loạn
            Luân lạc đáo thiên nha
”.

Nghĩa là:

            “Danh sĩ đi xay gạo giã thịt
            Ông tướng cầm kim chỉ thêu gối thêu khăn lấy tiền
            Các bà mệnh phụ xuống biển chở đò
            Tiểu thư khuê các gánh nước, giặt thuê
            Bộ trưởng làm anh bán vé xe điện
            Phú ông lang thang đầu đường xó chợ
            Tất cả chỉ vì chạy loạn
            Nên mới lênh đênh góc biển chân trời
”.

Thế sự là như vậy. Tất cả là biến dịch. Đời sống con người đưa đẩy trong cái dịch đó. Động biến, cùng, thông, sinh, tự hoá, đúng thời, đắc vị là căn bản cho xã hội nhân sinh.
Lý lẽ của tướng mệnh ở đấy mà ra.
Những hoàn cảnh: Bèo dạt hoa trôi, cúc tàn gặp mưa, cá ao thoát lưới, hổ về rừng, yến tiệc hoa đăng v. v..., nhất nhất cũng từ đấy mà thành.
Cơn gió bụi, tri loạn là gốc nguồn của khí số vận mệnh tạo nên vinh hoa, toả chiết, thất bại, hung tai, hỉ sự cho kiếp người.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®