Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Kiều vong cho người bị chết đuối.

 Kiều vong bị chết đuối. Kiều vong bị chết đuối.

2. Một chiếc gương chiếu: Gương dùng để khai quang, được đặt trên một tấm ván nhỏ, để trên đòn tay long đình. 3. Một cây kim tích tượng: Đây là cây gậy làm bằng gỗ, tín ngưỡng cho rằng cây gậy này làm rung chuyển cõi âm, tượng trưng cho dấu hiệu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®