Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phúc đức tại Mẫu

Phúc đức tại Mẫu Phúc đức tại Mẫu

Trong khoa Tâm tướng chỉ rõ những người tôn trọng phụ nữ kính hiếu Cha Mẹ đều là người thông thái, thành đạt, có uy tín trọn đời vinh hoa phú quý. Phàm những người coi thường phụ nữ, bất hiếu với Cha Mẹ đều là kẻ bất trung bất nghĩa, bất tài vô hạnh, phàm dung tục tử. « Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ Khóc, đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe con ».

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®