Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Tế lễ Đình

Nghi thức Tế lễ Đình Nghi thức Tế lễ Đình

(Hành Á hiến lễ có nghĩa là người làm lễ đi hình chữ “Á” 亞 để tế lễ) Khi nghe tiếng hô “ HÀNH Á HIẾN LỄ ” thì chiêng, trống, bát âm nổi lên cùng một lúc .

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®