Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lục nhâm Đại Độn (Tẩu mã)

Cách xin quẻ Cách xin quẻ

Tháng 1 và 7 khởi từ cung Cấn Tháng 2 và 8 khởi từ cung Tốn Tháng 3 và 9 khởi từ cung Ly Tháng 4 và 10 khởi từ cung Khôn

Xem thêm ...
ĐẠI AN: ĐẠI AN:

Cầu tài tại Khôn phương. Thất vật khứ bất viễn.

Xem thêm ...
LƯU LIÊN: LƯU LIÊN:

Cánh tu phòng khẩu thiệt. Nhân khẩu nghi bình bình.

Xem thêm ...
TỐC HỶ: TỐC HỶ:

Cầu tài hướng Nam hành. Thất vật Thân Mùi Ngọ.

Xem thêm ...
XÍCH KHẨU: XÍCH KHẨU:

Hành nhân hữu kinh hoảng. Lục súc đa tác quái.

Xem thêm ...
TIỂU CÁT: TIỂU CÁT:

Lộ thượng hảo thương lượng. Âm nhân lai tích hỷ.

Xem thêm ...
KHÔNG VONG: KHÔNG VONG:

Cầu tài vô lợi ích. Hành nhân hữu tai ương.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®