Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Ngày Bách sự thành

Ngày Bách sự thành Ngày Bách sự thành

*Tất cả các ngày tốt trên đều là Hoàng đạo, tránh được hết những ngày kỵ nhất : Hắc đạo, thụ tử, sát chủ, ly sào, lục nhật phá quần, thiên tai địa họa, trời nghiêng đất lở.v.v. Pháp sư Trần ngọc Kiệm – chiêm tinh gia – nhà ngoại cảm – chuyên gia phong thủy.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®