Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Chú Đại bi

Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Cala cala mama vimala mukte Ehyehi śina śina Araṣiṃ bhala śari bhaṣā bhaṣiṃ bhara śaya Hulu hulu pra hulu hulu śrī Sara sara siri siri suru suru budhiya budhiya buddhāya buddhāya Maitriya nīlakaṇṭha triśaraṇābhaya maṇa svāhā Siddhiya svāhā

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®