Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Các nhà ngoại cảm đi tìm di hài Liệt sĩ nhà văn Nam Cao

Các nhà ngoại cảm đi tìm di hài Liệt sĩ nhà văn Nam Cao Các nhà ngoại cảm đi tìm di hài Liệt sĩ nhà văn Nam Cao

Theo sự phân công của Ban điều hành chương trình, Liên hiệp Khoa học- Công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) có nhiệm vụ mời các nhà ngoại cảm :Trần Ngọc Kiệm ( Nam Định), Doãn Phú ( Hà Nội ), Phan Thị Bích Hằng ( Hà Nội ), Thẩm Thuý Hoàn ( Hà Nội ), tham gia công việc nghĩa cử này

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®