Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thầy Kiệm hướng dẫn sái tịnh & Lễ ngày 23 tết

Thầy Kiệm hướng dẫn sái tịnh Ban thờ và Lễ Ông Công Ông Táo 23 tháng chạp. Thầy Kiệm hướng dẫn sái tịnh Ban thờ và Lễ Ông Công Ông Táo 23 tháng chạp.

Do đó phải cúng trong ngày 23 âm tháng chạp mới được. Cúng vào ngày khác không có gia trị. Trong cả ngày 23 âm cúng đều tốt không có chuyện cúng sớm thì đi tâu Ngọc Hoàng được sớm, bởi vì hôm đó các Quan mới di chuyển lên Trời sau đó còn làm việc đến tận giao thừa mới xong. ( 01 Tuần). Trước khi sái tịnh

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®