Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.4

Thơ đoán tử vi nam mệnh Thơ đoán tử vi nam mệnh

Thiên lương ngộ hoả chớ lầm, Hại người tổn vật mấy lần hoạ sinh. Thái dương hãm ngộ hung tinh, Nếu không kiện tụng, thôi đành tóc tang (bố chết) Quyền, Hao, Không Kiết chớ màng, Kẻ trên biếm loại khỏi đàng công danh.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®