Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Minh tâm bảo giám

天理 THIÊN LÝ Lẽ Trời 1 天理 THIÊN LÝ Lẽ Trời 1

Thầy Mạnh Tử nói rằng: thuận theo lẽ trời thì còn, nghịch với lẽ trời thì mất.

Xem thêm ...
順命 THUẬN MỆNH Tuân Mạng 順命 THUẬN MỆNH Tuân Mạng

Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên.

Xem thêm ...
安分 AN PHẬN Yên Giữ Phận Mình 1 安分 AN PHẬN Yên Giữ Phận Mình 1

Tri túc thường túc, chung thân bất nhục, Tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sỉ.

Xem thêm ...
 存信  TỒN TÍN Giữ Lòng Tin 存信 TỒN TÍN Giữ Lòng Tin

Quân thần bất tín quốc bất an, phụ tử bất tín gia bất mục.

Xem thêm ...
言語  NGÔN NGỮ Lời Nói 言語 NGÔN NGỮ Lời Nói

Năng ngôn năng ngữ giải nhân, hung khoan phúc đại.

Xem thêm ...
交友 GIAO HỮU  Kết Bạn 交友 GIAO HỮU Kết Bạn

Nhân nghĩa mạc giao tài, giao tài nhân nghĩa tuyệt

Xem thêm ...
治政  TRỊ CHÍNH  Phép Trị Nước 治政 TRỊ CHÍNH Phép Trị Nước

thử vị trung thần dã. Trung thần bất phạ tử, phạ tử bất trung thần.

Xem thêm ...
治家  TRỊ GIA  Phép Trị Nhà 治家 TRỊ GIA Phép Trị Nhà

Chế tài dụng chi tiết, lượng nhập dĩ vi xuất,

Xem thêm ...
正己  CHÍNH KỶ  Sửa Mình 正己 CHÍNH KỶ Sửa Mình

minh hữu vương pháp tương kế, ám hữu quỷ thần tương tùy,

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®