Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thầy Trần ngọc Kiệm lý giải ngày tốt xấu mùng 5, 14, 23, và ngày tam nương

Lý giải ngày tốt xấu mùng 5, 14, 23, và ngày tam nương Lý giải ngày tốt xấu mùng 5, 14, 23, và ngày tam nương

Trong 1 tháng luôn có 3 ngày cộng vào bằng 5 Ngày mùng 5 Ngày 14 gồm 1+4 = 5 Ngày 23 gồm 2+3 = 5 Các Cụ thường gọi là ngày “nửa đời, nửa đoạn”, xuất hành đi đâu cũng vất vả, khó được việc, “mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn”

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®