Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép Xem Sao , Giải hạn, Nhương tinh, Nghênh tinh, Dâng sao

Sao Thái âm Sao Thái âm

Nam giới tuổi:08-17-26-35-44-53-62-71-80 nữ giới tuổi:04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 Thái âm chiếu mệnh năm nay Để không đau mắt trục tay trẹo giò Đàn ông có nặng nhẹ lo Đàn bà khẩu thiệt đôi co rầy rà

Xem thêm ...
Sao Thuỷ diệu Sao Thuỷ diệu

Nam giới tuổi:12-21-30-39-48-57-66-75-84 nữ giới tuổi:09-18-27-36-45-54-63-72-81 Thuỷ diệu thuộc về thuỷ tinh Trong năm nhục nhục chống kình hiểm nguy Đạo tặc phản phúc có khi Huyền võ chiếu mệnh lâm thời tà gian

Xem thêm ...
Sao Hoả đức ( Vân Hớn - Vân hán) Sao Hoả đức ( Vân Hớn - Vân hán)

Nam giới tuổi:06-15-24-33-42-51-60-69-78 nữ giới tuổi:11-20-29-38-47-56-65-74-83 Vân hán cũng nhẹ không sao Trong năm khẩu thiệt lao đao sơ sài Đầu năm đổ bác bạc bài Làm nhiều ăn ít hao tài bất an

Xem thêm ...
Sao Mộc đức Sao Mộc đức

Nam giới tuổi:09-18-27-36-45-54-63-72-81 nữ giới tuổi:03-12-21-30-39-48-57-66-75-84 Mộc đức nhằm tuổi năm nay Tháng mười tháng chạp được ngay tin mừng Có kẻ trợ cấp không chừng Tiền bạc vay lãi đem dưng nhẹ nhàng

Xem thêm ...
Sao Thổ tú Sao Thổ tú

Nam giớ tuổi:11-20-29-38-47-56-65-74-83 Nữ giới tuổi:05-14-23-32-41-50-59-68-77 Thổ tú sao ấy phải lo Tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn Tháng một tháng tám chẳng an Kị trong hai tháng thiếp chàng bi ai

Xem thêm ...
Sao Kế đô Sao Kế đô

Nam giới tuổi:07-16-25-34-43-52-61-70-79 nữ giới tuổi:10-19-28-37-46-55-64-73-82 Kế đô chiếu mệnh năm nay Tháng ba tháng chín bi ai khóc ròng Đàn bà vận mệnh long đong Ốm đau tang chế nặng trong năm này

Xem thêm ...
Sao La hầu Sao La hầu

Nam giới tuổi:10-19-28-37-46-55-64-73-82 Nữ giới tuổi:o6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 La hầu hạn ấy nặng thay Tháng gjêng tháng bảy kị ngay chẳng hiền Môn trung đổ bạc hao tiền Tửu sắc tài khí đảo điên như là

Xem thêm ...
Sao Thái dương Sao Thái dương

Nam giới tuổi:05-14-23-32-41-50-59-68-77 nữ giới tuổi:07-16-25-34-43-52-61-70-79 Thái dương chiếu mệnh năm nay Tháng mười tháng sáu có mà tiền vơ Cầu trời lạy phật na mô Sao tốt ở phải cây khô ra chồi

Xem thêm ...
Sao Thái Bạch Sao Thái Bạch

Nam giới tuổi:04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 Nữ giới tuổi:08-17-26-35-44-53-62-71-80 Thái bạch hạn ấy nặng thay Nam nữ máu huyết kị rày gươm đao Kim tinh bạch hổ vì sao cứ mặc áo trắng chiếu vào phương tây

Xem thêm ...
      Dâng hương cúng tam tai thần giáng hạ Dâng hương cúng tam tai thần giáng hạ

Tuổi Thân, Tý, Thìn gặp năm Dần, Mão, Thìn có Tam tai. Năm Dần là đầu Tam tai, năm Mão giữa Tam tai, năm Thìn cuối Tam tai. 2. Tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất thì có Tam tai

Xem thêm ...
Giải Cô thần quả tú Giải Cô thần quả tú

Phật thánh cúng dàng đương thiên bái đảo sám tạ lễ giải cô thần quả tú cờ an bản mệnh diên sinh sự kim thần tín chủ Ngọc bệ phủ lịch nhất tâm ngôn niệm thần đẳng mệnh sinh trần thế

Xem thêm ...
Lễ Nhương tinh, Nghênh tinh, dâng sao giải hạn Lễ Nhương tinh, Nghênh tinh, dâng sao giải hạn

Tinh huy nan hoán hoàng hoàng nan trắc nan danh nhân xứ dương môn lục lục hữu lượng hữu đảo phàm tâm bất cách Tuệ nhãn diêu quan Viên hữu:.. Việt Nam quốc:...

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®