Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bảng tra Tuổi, Can Chi, Cung Mệnh, Cung Sinh, Cung Phi, Bát Tự,Trực các tuổi

Giáp Thân 1944 Giáp Thân 1944

Xem Mệnh ( Mệnh thuộc hành gì trong ngũ hành) Xem theo hàng Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh…) Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…) Xem Vượng lâm Bát quái ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem thêm ...
Ất Dậu 1945 Ất Dậu 1945

Xem Mệnh ( Mệnh thuộc hành gì trong ngũ hành) Xem theo hàng Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh…) Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…)

Xem thêm ...
Bính tuất 1946 Bính tuất 1946

Xem theo hàng Can ( Giáp, Ất, Bính, Đinh…) Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…) Xem Vượng lâm Bát quái ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem thêm ...
Đinh Hợi 1947 Đinh Hợi 1947

Xem Theo hàng Chi ( Tí, Sửu, Dần, Mão..) Xem ngũ hành ( Kim, Mộc, Thủy, Hỏa…) Xem Vượng lâm Bát quái ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…)

Xem thêm ...
Mậu Tý 1948 Mậu Tý 1948

Xem cung Bát tự lữ tài ( thuộc cung nào trong bát quái : Càn, Khảm, Cấn Chấn…) Xem theo Trực ( Kiên, Trừ, Mãn, Bình, Định… thuộc hành gì )

Xem thêm ...
Kỷ Sửu 1949 Kỷ Sửu 1949

Kỷ Sửu 1949

Xem thêm ...
Canh Dần 1950 Canh Dần 1950

Canh Dần 1950

Xem thêm ...
Tân Mão 1951 Tân Mão 1951

Tân Mão 1951

Xem thêm ...
Nhâm Thìn 1952 Nhâm Thìn 1952

Nhâm Thìn 1952

Xem thêm ...
Quý Tỵ 1953 Quý Tỵ 1953

Quý Tỵ 1953

Xem thêm ...
Giáp Ngọ 1954 Giáp Ngọ 1954

Giáp Ngọ 1954

Xem thêm ...
Ất Mùi 1955 Ất Mùi 1955

Ất Mùi 1955

Xem thêm ...
Bính Thân 1956 Bính Thân 1956

Bính Thân 1956

Xem thêm ...
Đinh Dậu 1957 Đinh Dậu 1957

Đinh Dậu 1957

Xem thêm ...
Mậu Tuất 1958 Mậu Tuất 1958

Mậu Tuất 1958

Xem thêm ...
Kỷ Hợi 1959 Kỷ Hợi 1959

Kỷ Hợi 1959

Xem thêm ...
Tân Sửu 1961 Tân Sửu 1961

Tân Sửu 1961

Xem thêm ...
Nhâm Dần 1962 Nhâm Dần 1962

Nhâm Dần 1962

Xem thêm ...
Quý Mão 1963 Quý Mão 1963

Quý Mão 1963

Xem thêm ...
Giáp Thìn 1964 Giáp Thìn 1964

Giáp Thìn 1964

Xem thêm ...
Ất Tỵ 1965 Ất Tỵ 1965

Ất Tỵ 1965

Xem thêm ...
Bính Ngọ 1966 Bính Ngọ 1966

Bính Ngọ 1966

Xem thêm ...
Đinh Mùi 1967 Đinh Mùi 1967

Đinh Mùi 1967

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®