Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lễ chung thất - Chẩn tế - Bạt độ chẩn tế

Lễ chung thất - Chẩn tế - Bạt độ chẩn tế Lễ chung thất - Chẩn tế - Bạt độ chẩn tế

Phật đáp:”Phàm người ở đời lúc còn sanh tiền, không tu phước thiện gì, sau khi mất rồi, con cháu làm việc công đức tiến bạt, thì mười công đức, vong linh chỉ được ba phần. Tại sao vậy? Vì lập công làm phước

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®