Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Dã đàm Tả Ao Dã đàm Tả Ao

Dã đàm Tả Ao

Xem thêm ...
Địa lý Tả Ao chính tông Địa lý Tả Ao chính tông

Mấy lời để truyền hậu thế AI học địa lý theo học Tả Ao Một là hay học càng cao Hai là cố ý cứ lời phương ngôn Ba là học thuộc Dã đàm

Xem thêm ...
 Chương thứ nhất Chương thứ nhất

· Đấng làm quân tử đạo ta · Ơn vua, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy · Có làm báu cả xưa nay · Văn chương, y dược, đạo này là ba

Xem thêm ...
       Chương thứ hai  TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG Chương thứ hai TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG

· Nẻo xa liền hỏi tổ tông · Bởi đâu hoà đến mạch long địa hình · Nước phân chữ bát phân minh · Hai bên chảy thuận, loan hình tống long

Xem thêm ...
   Chương thứ ba 24 LONG NHẬP THỦ Chương thứ ba 24 LONG NHẬP THỦ

· Đáo đầu nhất tiết hạ châm · Thấu long cho biết lai lâm chữ gì

Xem thêm ...
    Chương thứ tư:ÂM DƯƠNG THEO LÝ KHÍ Chương thứ tư:ÂM DƯƠNG THEO LÝ KHÍ

Nhận xem cho biết long vào Âm long, âm hướng, thuỷ toàn phóng âm

Xem thêm ...
Chương thứ năm   ÂM DƯƠNG THEO HÌNH THẾ CAO THẤP Chương thứ năm ÂM DƯƠNG THEO HÌNH THẾ CAO THẤP

· Âm dương lại có phép kia · Âm lai dương thụ, âm su dương hồi · Âm là gò đống đất ghềnh

Xem thêm ...
  Chương thứ sáu  LONG TẢ TOÀN V À LONG HỮU TOÀN Chương thứ sáu LONG TẢ TOÀN V À LONG HỮU TOÀN

· Ruộng giống ngọc sích tiện vi · Dương tả, âm hữu, long chia hai đường · Tích phòng Đông chí sinh dương

Xem thêm ...
    Chương thứ bảy    THUỶ PHÁP Chương thứ bảy THUỶ PHÁP

· Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ thông minh như lề · Năm hành phỏng luận một vì · Bình mộc Giáp, Ất, Giáp thì mộc dương

Xem thêm ...
Chương thứ tám LUẬN: THẤU LONG Chương thứ tám LUẬN: THẤU LONG

Sửu long: Tân Sửu kể đi · Cấn long chẳng lệch bào ly: Mậu Dần · Dần long: Chính khí Nhâm Dần

Xem thêm ...
•	Chương thứ chín: LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG • Chương thứ chín: LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

• Chương thứ chín: LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

Xem thêm ...
Chương thứ mười KẾT LUẬN Chương thứ mười KẾT LUẬN

Mọi đều nhiệm nhặt trước suy đã tường · Báu này, yêu tựa ngọc vàng · Được thì nên trọng, nên sang, nên giàu

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®