Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Xem Tử vi để tìm phần mộ phần

Xem Tử vi để tìm phần mộ phần Xem Tử vi để tìm phần mộ phần

- mà xa đời (cũng 7, 8 đời). - đất khô, nóng, sắc đỏ, cuộc đất tròn thẳng và dài. Kim hình kiêm Hỏa. + Sát - Phá - Phục ngộ Triệt: gây nên họa chiến chinh (tử trận) cho con cháu. + Cùng Tử vi - Khoa - Quyền: long hổ chầu phục, hổ lớn hơn long, chủ phát về võ, anh hùng. + Không, Kiếp, Đà, Diêu, Tuế: chỉ có tả thanh long, nghèo hèn, họ hiếm người.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®