Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

Cách xin quẻ và phần Bản gốc chữ nho Cách xin quẻ và phần Bản gốc chữ nho

甲子旬見壬戌癸亥日及戌亥時; 甲戌旬見壬申癸酉日及申酉時; 甲申旬見壬午癸未日及午未時; 甲午旬見壬辰癸巳日及辰巳時; 甲辰旬見壬寅癸卯日及寅卯時; 甲寅旬見壬子癸醜日及子丑時。 Tính là : Thiên cương,Thái ất, Thắng quang, Truyền tống, Tòng khôi, Hà khôi, Đăng minh, Thuần hậu, Đại cát, Công tào, Thái xung.

Xem thêm ...
1) Đào sinh: 1) Đào sinh:

Độn coi 1 quẻ Đào Sinh, Thiên Cương gia Mạnh biết mình bình an.

Xem thêm ...
2) Theo người: 2) Theo người:

Độn coi 1 quẻ theo người, Gặp chăng chẳng gặp biết chơi sự đời

Xem thêm ...
3) Thấy tin: 3) Thấy tin:

Qúy thì tin thực phân minh, Ngày 2 ắt thấy, lòng mình sẽ yên.

Xem thêm ...
4) Tìm thuyền: 4) Tìm thuyền:

Trọng thì thuyền đã thay vùng đổi nơi Qúy thì buồm thuận gió xuôi,

Xem thêm ...
5) Lạc đường: 5) Lạc đường:

Ngã ba ta biết đi phương nao đày, Mạnh thời tay trái đường ngay,

Xem thêm ...
6) Gặp quan: 6) Gặp quan:

Người lành hay dữ cho an tấm lòng. Mạnh thì là đấng anh hùng,

Xem thêm ...
7) Giặc hung: 7) Giặc hung:

Mạnh thì giặc đi đã chầy, Trọng thì quân giặc khi nay ở lỳ.

Xem thêm ...
8) Gặp người: 8) Gặp người:

Độn xem 1 qủe gặp người, Hiền, ngu, lành, dữ đoán lời phải chăng.

Xem thêm ...
9) Thù xưa: 9) Thù xưa:

Qúy thì gian giảo thâm trầm, Khăng khăng 1 mực những trăm phiền hà.

Xem thêm ...
10) Bạn ta: 10) Bạn ta:

Đoán coi cho biết có nhà hay không. Mạnh thì chủ khách hoan phùng,

Xem thêm ...
11) Cầu quan: 11) Cầu quan:

Đến người, người sẽ hỏi han thến nàỏ Mạnh thì hẳn gặp quan cao,

Xem thêm ...
12) An ninh: 12) An ninh:

Qúy thì duyên hẩm vận xui, Hại người hại của lửa thui trộm luồn.

Xem thêm ...
13) Bán buôn: 13) Bán buôn:

Mạnh thì mua 1 bán 2, Buôn may bán đắt tiền lời vạn thiên,

Xem thêm ...
14) Mượn tiền: 14) Mượn tiền:

Người liền cho mượn tin nơi lòng mình. Trọng thì khéo nói mới thành,

Xem thêm ...
15) Thất tài: 15) Thất tài:

Quý thì của mất đi đâu, Tự nhiên tin đến ta mau tìm tòi

Xem thêm ...
16) Đi chơi: 16) Đi chơi:

Độn coi 1 qủe đi chơi, Ta đến nhà người, người có nhà chăng?

Xem thêm ...
17) Người về: 17) Người về:

Qúy thì đang mải dậm trường, Nay mai sẽ đến bằng dường sớm hơn.

Xem thêm ...
18) Đêm hôm: 18) Đêm hôm:

rọ nhà khách điếm, hàng cơm, lữ hành. Mạnh thì mọi sự thông hanh,

Xem thêm ...
19) Ù tai: 19) Ù tai:

Mạnh thì điềm tốt phân minh, Sẽ có tin đến gia đình chẳng lâu

Xem thêm ...
20) Quái xà: 20) Quái xà:

Độn xem 1 qủe quái xà, Điềm lành hay dữ trong nhà cho minh,

Xem thêm ...
21) Chiêm bao: 21) Chiêm bao:

Trọng thì có sự vui mừng. Qúy thì vô sự xin đừng hãi kinh.

Xem thêm ...
22) Thai sinh: 22) Thai sinh:

Qúy thì sinh đẻ khó khăn, Gặp cơn sản nạn có phần ưu tư

Xem thêm ...
23) Ngục tù: 23) Ngục tù:

Tha hay giam giữ, quan tư thế nào Mạnh thì còn ở lung lao,

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®