Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bạch vân gia huấn

Bạch vân gia huấn Bạch vân gia huấn

Hiếu-Trung-Cần-Kiệm-Chính-Liêm Xa gần kính trọng, dưới trên thuận hòa. Sự kính nhường coi là cái gốc, Lấy học hành tri thức nâng lên. Chân thành học hỏi thường xuyên, Muốn tu cái đức phải nghiêm với mình.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®