Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Cửu Thiên huyền nữ toán pháp (của bà nữ tướng Lê Chân)

Cách xin quẻ Cách xin quẻ

Lấy tay trái cầm 1 nắm que diêm,que tăm.nắm cỏ.nắm sỏi v.v. sạch sẽ rồi dùng hai tay nâng ngang đầu thành tâm xin Bà Lê Chân Cửu tiên huyền nữ

Xem thêm ...
Quẻ Đại Trọng Quẻ Đại Trọng

Di dời chỗ ở bình yên lâu dàín Sản sinh thì đẻ con trai Nuôi tằm cấy lúa được thời bội thu Đi đường khỏi phải lo âu Đường bộ nhẹ bước sông sâu thuận dòng

Xem thêm ...
Quẻ Hùng Quang Quẻ Hùng Quang

Hôn nhân trái đạo phu thê Tranh tụng thất lý , giải hoà không xong Người đi lo lắng hãi hùng Bệnh hoạn lâu khỏi ta mong hàng ngày Quan phi miệng tiếng lắm thay

Xem thêm ...
Quẻ Huyền Nhai Quẻ Huyền Nhai

Lại thêm khẩu thiệt quan phi Mất của thì bọn nô tì bên trong Của đi lấy lại khó lòng Thai sản , con gái khuê phòng kể sao Tầm tang thóc lúa tổn hao

Xem thêm ...
Quẻ Hồng Đức Quẻ Hồng Đức

Bán buôn thịnh đạt phồn hoa Hôn nhân tài sắc duyên hoà lứa đôi Thai sản thì sinh con trai Bệnh hoạn cầu khấn bệnh vơi khỏi dần Cầu tài gặp gỡ mọi phần

Xem thêm ...
Quẻ Lão Quân Quẻ Lão Quân

Đời đời phú quý giầu sang Đi sông nhẹ mớn đi đường thuận cương Dẫu cho chinh chiến xa trường Thành công thắng trận bốn phương danh đồn Tranh tụng đắc lý công môn

Xem thêm ...
Quẻ Long Phi Quẻ Long Phi

Tông thân tốt đẹp mọi bề Bán buôn phát đạt trăm nghề hanh thông Tranh tụng thắng lý hoà đồng Thăng thiên trọng nhiệm muôn chung lộc dày Xuất hành thì nhẹ đường mây

Xem thêm ...
Quẻ Long phi Quẻ Long phi

Tông thân tốt đẹp mọi bề Bán buôn phát đạt trăm nghề hanh thông Tranh tụng thắng lý hoà đồng Thăng thiên trọng nhiệm muôn chung lộc dày Xuất hành thì nhẹ đường mây

Xem thêm ...
Quẻ Thái Hậu cô tiên Quẻ Thái Hậu cô tiên

Tranh tụng thắng lý làm đầu Đàn bà thai nghén ngõ hầu bình an Bệnh dẫu nguy hiểm nhưng toàn Người đi nhiệm chức làm quan có tài Đổi dời gặp vận thái lai

Xem thêm ...
Quẻ Khẩu thiệt Quẻ Khẩu thiệt

Bán buôn mọi việc không êm Hôn nhân không thuận lại thêm tức mình Bệnh hoạn lo sợ hãi kinh Thất tài nó lấy của mình đem xa Cầu tài tiền bạc không ra

Xem thêm ...
Quẻ Tường Vân Quẻ Tường Vân

Hôn nhân tốt đẹp mọi bề Cầu tài cũng được hành nghề chẳng hay Thương trường bán đắt buôn may Bạc vàng gấm lụa của nay đầy nhà Đi thuyền không gặp phong ba

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®