Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Trần Triều Quốc bảo

Trần Triều Quốc bảo Trần Triều Quốc bảo

Từ thân ấn đến núm ấn có 5 bậc. Riềm ấn dày 1 cm. Ấn được sơn son thếp vàng đã long tróc nhiều và ngả sang mầu nâu. Mặt ấn nổi 4 chữ Hán Trần Triều Quốc Bảo theo kiểu triện. Nét khắc to nổi, rõ ràng gồm 2 hàng 4 chữ có nghĩa là ấn quý quốc gia của vương Triều Trần.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®