Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Sấm Trạng Trình ( Nguyễn bỉnh Khiêm )

Sấm Trạng Trình Sấm Trạng Trình

Mở bản đồ rủ áo chấp tay Ngự đao phút chốc đổi thay Thập bát tử rày quyền đã nổi lên Ðông a âm vị nhi thuyền Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh Chấn cung hiện nhật quang minh Sóng lay khôn chống trường thành bền cho

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®