Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phúc đức tại Mẫu

Phúc đức tại Mẫu Phúc đức tại Mẫu

Vì nghĩ rằng sát nhất nhân để giữ vạn nhân là làm phúc nên Ông Thầy tìm huyệt đất là vũng trâu đằm như đĩa tiết 02 bên thích giác điền như 2 con dao bầu chọc tiết lợn đâm vào để đặt xương cốt, dự đoán sau 03 ngày 03 tướng cướp sẽ bị người ta giết chết. Sau 05 ngày Thầy quay lại để cúng vong 03 ngày và báo công với dân làng thì gặp 03 chiếc kiệu quan về vinh quy bái tổ,

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®