Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thầy Trần ngọc Kiệm giảng về xem ngày xuất hành (viết cho Báo giao thông)

Xem ngày xuất hành viết cho Báo giao thông Xem ngày xuất hành viết cho Báo giao thông

Thí dụ: đi hàng không chú ý ngày tam nương, sao Liêm trinh, phá toái, kiếp sát. Đi đường bộ chú ý ngày nguyệt kị, Thiên mã ngộ không kiếp. đi đường Thủy chú ý ngày con nước, nước ròng, nước lớn, thủy triều.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®