tư vấn bao la vạn sự

Lục nhâm Đại Độn (Tẩu mã)

LƯU LIÊN:

Cập nhật : 05/07/2014
Cánh tu phòng khẩu thiệt. Nhân khẩu nghi bình bình.

LƯU LIÊN:

Lưu Liên sự nan thành.

 Cầu mưu nhật vị minh.

Quan sự phàm nghi hoãn.

Khứ giả vị hồi trình.

Thất vật Nam phương kiến.

Cấp thảo phương tâm xưng.

 Cánh tu phòng khẩu thiệt.

Nhân khẩu nghi bình bình.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®