tư vấn bao la vạn sự

Phép kén Chồng

Tướng đàn ông khắc vợ

Cập nhật : 05/07/2014
· Ngư vĩ lằn loan · Ngư vĩ thấp hãm · Ngư vĩ buông thấp · Ngư vĩ có lằn (mỗi lằn khắc mỗi vợ). · Sơn căn đứt giữa · Sơn căn hẹp nhỏ · Sơn căn khô hãm.

        Tướng đàn ông khắc vợ

·        Tướng La Hán - Hình Phán quan

·        Thịt mặt nhẹ nổi

·        Trên mặt mọc bọt

·        Mặt như túi phấn.

·        Mày nặng đè mắt

·        Mày có lằn ngang.

·        Mày lằn chữ Bát

·        Lông mày mọc nghịch

·        Trong mày có nốt ruồi

·        Lông mày vòng cong.

·        Ấn đường lằn chữ Xuyên.

·        Thiên thương hãm

·        Thiên thương mở kho (Thiên thương mọc lằn mở kho, chủ khắc năm vợ).

·        Gian môn hãm

·        Gian môn mọc nốt ruồi

·        . Gian môn mọc lằn ngang.

·        Ngư vĩ khô

·        Ngư vĩ lằn loan

·        Ngư vĩ thấp hãm

·        Ngư vĩ buông thấp

·        Ngư vĩ có lằn (mỗi lằn khắc mỗi vợ).

·        Sơn căn đứt giữa

·        Sơn căn hẹp nhỏ

·        Sơn căn khô hãm.

·        Niên thượng, Thọ thượng mọc lằn ngang (mỗi lằn khắc mỗi vợ).

·        Mắt phía tả hơi nhỏ

·        Tròng mắt trắng trên vàng

·        Đuôi con mắt có lằn

·        Dưới mắt lằn lưới

·        Mắt lằn chữ Thập (+) (dưới mắt có lằn chữ Thập, vợ chết về nghiệp thắt cổ).

·        Xương gò má cao rô.

·        Râu sắc đỏ

·        Râu nhiều không vướng

·        Râu nhiều mũi nhỏ.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®