tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Chuẩn bị Thần Quy

Cập nhật : 05/07/2014
Lấy 100 lít nước ngã 3 sông bạch hạc (tam giang thuỷ),đun sôi với: Lá cây Bồ đề Lá hoặc hoa cây sa la song thụ vô ưu Gỗ cây Vang


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®