tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Trạng Đảo Bệnh ( Thiết cúng đảo bệnh kỳ an )

Cập nhật : 05/07/2014
Ngôn niệm : Sinh cư trần thế , mỗi lâm bệnh tật vô thường , hoặc phạm Thiên chi thập nhị nhật , chư vị thiên thần du hành thế giới
 Trạng Đảo Bệnh

( Thiết cúng đảo bệnh kỳ an )
Thiết cúng đảo bệnh kỳ an , Vị trạng ngưỡng sự tư cứ .
Việt Nam Quốc ........ Tỉnh ...... thành phố ...... Quận - huyện ....... Xã - phường ........ thôn ....... Gia cư phụng Phật Thánh thiết cúng đảo bệnh kỳ an tăng Phúc thọ sự .

Kim tín Chủ : ...........
Ngôn niệm : Sinh cư trần thế , mỗi lâm bệnh tật vô thường , hoặc phạm Thiên chi thập nhị nhật , chư vị thiên thần du hành thế giới , hoặc phạm tinh tú vận hạn cát hung , hoặc phạm ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ gia đường trù Táo , hoặc phạm bá thúc cô nương huynh đệ tỷ muội , hoặc phạm nội tà ngoại quỷ giao xâm dĩ trí , thân thể bất an , phục dược nan thuyên , vô phương khả đảo . Cẩn dĩ hương hoa lễ phẩm chi nghi , nhất thành thượng đạt .
Cung Duy : Thượng Trung Hạ Phân Tam Giới Thiên Tào Địa Phủ Dương Gian Tôn Vị Thánh Thần Chiếu Giám .
Phục nguyện : Thiên Thần giáng Phúc , Thánh Tổ thi ân , bảo bệnh chướng tảo đắc thuyên , an phục dược năng trừ ẩm thực , năng tấn huyết mạch điều hòa , thân cung tráng kiện , tam thất nhật nội , cung hành bái lễ .
Ngưỡng lại : Thần minh âm phò mặc trợ chi đại lực dã cẩn sớ .

Cẩn Cáo
Tuế thứ ..........niên .........nguyệt ........nhật ........ thời ..... Ngưỡng trạng .

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®